پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اداره کل بهداشت، درمان

:

خبرها و اطلاعيه ها: اعلام اتاق های نمونه بهداشتی خوابگاه ها در سال 98

عنوان

اعلام اتاق های نمونه بهداشتی خوابگاه ها در سال 98

 اتاق های نمونه بهداشتی خوابگاه های دانشگاه در سال تحصیلی 98-97 مشخص شد.

طرح انتخاب اتاق نمونه بهداشتی همه ساله به مناسبت هفته خوابگاه ها و به منظور ترغیب دانشجویان به رعایت اصول بهداشتی در خوابگاه ها از سوی اداره بهداشت و درمان و با همکاری مدیریت امور دانشجویی اجرا می شود.

اداره بهداشت و درمان دانشگاه شاهد در دو سال گذشته در اقدامی ابتکاری،تمام اتاق ها را مورد ارزیابی قرار می دهد.

مراحل اجرای این طرح  به شرح ذیل بوده است:

اعلام برنامه و مراجعه به تمامی اتاق ها در هر چهار خوابگاه از سوی کارشناسان

ارزیابی وضعیت بهداشتی اتاق ها طبق شاخص های اعلام شده از سوی دفتر سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

بررسی نتایج اولیه و مشخص شدن بالاترین امتیازات

مراجعه و ارزیابی مجدّد اتاق هایی که بالاترین امتیازها را داشتند

انتخاب نهایی اتاق های نمونه

ضمن تبریک به دانشجویان محترمی که اتاق های آن ها از جهت بهداشتی حائز رتبه برتر شده است، امید است همه دانشجویان بیش از پیش نسبت به مقوله بهداشت و سلامت، اهمیت دهند.


اتاق های نمونه خوابگاه های خواهران:

Sample Room End 1398-Sisiter.jpg

اتاق های نمونه خوابگاه های برادران:

Sample Room End 1398-Broder.jpg

تاریخ انتشار

21/03/1398

تصویر خبر