پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اداره کل بهداشت، درمان

:

کمیسیون پزشکی: شرایط گواهی های استعلاجی قابل طرح در کمیسیون پزشکی

عنوان

شرایط گواهی های استعلاجی قابل طرح در کمیسیون پزشکی

متن

​​به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند:
چنانچه در زمان برگزاري امتحانات مبتلا به بيماري هايي شدند كه نياز به خدمات پزشكي بصورت سرپايي دارد، ضمن اينكه فقط از طرف كميسيون پزشكي گواهي هاي پزشكان بيمارستان شهيد مصطفي خميني مورد پذيرش قرار مي گيرد، اين گواهي بايد درفرمي كه در دفتر پرستاري بيمارستان موجود است ثبت و توسط پزشك مربوطه ممهور گردد.

بديهي است گواهي هاي ارائه شده متفرقه قابل طرح در كميسيون پزشكي نخواهد بود.

تاریخ انقضاء

 

پیوستها

ایجاد شده در 27/08/1436 03:47 ب.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.salahshoor
ویرایش شده در 27/08/1436 03:47 ب.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.salahshoor