پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
 

 سوابق شغلی

 
  
  
  
  
  
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
  
دانشگاه آزاد اسلامی ، هنر و معماری یزد ، دانشکده هنرهای زیبا- مؤسسه آموزش عالی سوره تهران
  
1375تا کنون
  
دانشگاه شاهد1381/12/181382/07/30