پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:گزارش تصویری2- مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)02
385 KB 800 x 533
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)02.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 11:53 ق.ظa.zaiemzadeh
                                
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)03
486 KB 800 x 533
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)03.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 10:00 ق.ظa.zaiemzadeh
                                
cover
679 KB 800 x 533
cover.jpga.zaiemzadeh1394/10/13 12:13 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)05
510 KB 800 x 533
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)05.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 10:01 ق.ظa.zaiemzadeh
                                
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)06
518 KB 800 x 533
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)06.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 10:01 ق.ظa.zaiemzadeh
                                
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)07
396 KB 800 x 533
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)07.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 10:01 ق.ظa.zaiemzadeh
                                
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)08
354 KB 800 x 533
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)08.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 11:48 ق.ظa.zaiemzadeh
                                
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)01
450 KB 800 x 533
94-07-29 heyate daneshgah(revayat gari)01.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 11:49 ق.ظa.zaiemzadeh