پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:چهره دانشگاه در اولین برف سال 94 سپید شد :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
                                
barf 01
6779 KB 3888 x 2592
barf 01.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 05:25 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
barf 02
8796 KB 3888 x 2592
barf 02.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 05:26 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
barf 04
8712 KB 3888 x 2592
barf 04.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 05:35 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
barf 06
7727 KB 3888 x 2592
barf 06.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 05:35 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
barf 05
5782 KB 3888 x 2592
barf 05.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 05:36 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
barf 07
8698 KB 3888 x 2592
barf 07.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 05:36 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
barf 08
6139 KB 3888 x 2592
barf 08.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 05:36 ب.ظa.zaiemzadeh