پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:چهارمین نشست آیینی - ادبی آبروی آب :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
                                
cover
378 KB 800 x 533
cover.jpga.zaiemzadeh1394/10/13 12:11 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-03
342 KB 800 x 533
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-03.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:19 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-04
339 KB 800 x 533
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-04.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:19 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-05
383 KB 800 x 533
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-05.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:20 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-07
324 KB 800 x 533
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-07.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:20 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-09
330 KB 800 x 533
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-09.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:21 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-08
345 KB 800 x 533
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-08.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:22 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-01
396 KB 800 x 533
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-01.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:23 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-06
387 KB 800 x 533
94-08-26-sher-khani(abroye-ab)-06.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:26 ب.ظa.zaiemzadeh