پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:مراسم یادبود فرزند سردار میر انصاری :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
                                
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)03
476 KB 800 x 533
مراسم یادبود فرزند سردار میر انصاری
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)03.jpgمراسم یادبود فرزند سردار میر انصاریبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/10/13 12:04 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
cover
429 KB 800 x 533
مراسم یادبود فرزند سردار میر انصاری
cover.jpgمراسم یادبود فرزند سردار میر انصاریبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/10/13 12:03 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)08
443 KB 800 x 533
مراسم یادبود فرزند سردار میر انصاری
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)08.jpgمراسم یادبود فرزند سردار میر انصاریبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/10/12 11:44 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
                                
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)09
476 KB 800 x 533
مراسم یادبود فرزند سردار میر انصاری
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)09.jpgمراسم یادبود فرزند سردار میر انصاریبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/10/12 11:44 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
                                
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)11
489 KB 800 x 533
مراسم یادبود فرزند سردار میر انصاری
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)11.jpgمراسم یادبود فرزند سردار میر انصاریبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/10/12 11:44 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
                                
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)12
352 KB 800 x 533
مراسم یادبود فرزند سردار میر انصاری
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)12.jpgمراسم یادبود فرزند سردار میر انصاریبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/10/12 11:44 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
                                
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)15
371 KB 800 x 533
مراسم یادبود فرزند سردار میر انصاری
94-09-28-marasem-khatme-amare-ansari(bonyad-shahidd)15.jpgمراسم یادبود فرزند سردار میر انصاریبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/10/12 11:45 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi