پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا از مهدیه پیامبر اعظم (ص) به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه ​ 
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-12
414 KB 800 x 533
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-12.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا از مهدیه پیامبر اعظم (ص) به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه ​ 
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-09
462 KB 800 x 533
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-09.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا از مهدیه پیامبر اعظم (ص) به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه ​ 
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-01
545 KB 800 x 533
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-01.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا از مهدیه پیامبر اعظم (ص) به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه ​ 
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-03
400 KB 800 x 533
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-03.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا از مهدیه پیامبر اعظم (ص) به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه ​ 
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-08
411 KB 800 x 533
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-08.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا از مهدیه پیامبر اعظم (ص) به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه ​ 
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-05
592 KB 800 x 533
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-05.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا از مهدیه پیامبر اعظم (ص) به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه ​ 
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-04
518 KB 800 x 533
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-04.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا از مهدیه پیامبر اعظم (ص) به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه ​ 
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-02
542 KB 800 x 533
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-02.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا از مهدیه پیامبر اعظم (ص) به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه ​ 
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-07
377 KB 800 x 533
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-07.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا از مهدیه پیامبر اعظم (ص) به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه ​ 
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-11
390 KB 800 x 533
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-11.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا از مهدیه پیامبر اعظم (ص) به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه ​ 
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-10
432 KB 800 x 533
94-07-28-daste-azadari-daneshgah-10.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت