پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-09
489 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-09.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-28
678 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-28.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-18
394 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-18.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-02
366 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-02.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-14
421 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-14.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-25
410 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-25.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-21
410 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-21.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-10
431 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-10.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-31
514 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-31.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-19
430 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-19.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-03
385 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-03.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-05
397 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-05.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-04
523 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-04.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-08
397 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-08.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-16
440 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-16.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-07
350 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-07.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
cover
32 KB 325 x 216
cover.jpgمدیر سایت1394/10/13 11:58 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-20
508 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-20.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-13
547 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-13.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
94-07-25-heyate-daneshgah-06
356 KB 800 x 533
94-07-25-heyate-daneshgah-06.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت