پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدای انقلاب :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada01
512 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada01.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:01 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada02
386 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada02.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:01 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada03
533 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada03.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:02 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای جلسات دفاع از پایان نامه 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada05
569 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada05.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:04 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada06
428 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada06.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:05 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada07
629 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada07.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:06 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada09
568 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada09.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:09 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada08
581 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada08.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:10 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada10
377 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada10.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:10 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada12
620 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada12.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:11 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada13
608 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada13.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:12 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada14
537 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada14.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:13 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada15
629 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada15.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:14 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada16
460 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada16.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:15 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada17
629 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada17.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:17 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada18
462 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada18.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:17 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada19
641 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada19.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:18 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada20
424 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada20.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:29 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada21
412 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada21.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:30 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada22
557 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada22.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:31 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
cover
487 KB 800 x 534
cover.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:34 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب 
94-11-12 ghobar robi mazar shohada24
665 KB 800 x 534
94-11-12 ghobar robi mazar shohada24.jpga.zaiemzadeh1394/11/12 05:32 ب.ظa.zaiemzadeh