پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:بزرگداشت روز کارمند و تقدیر از کارکنان و مدیران نمونه 1394 :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
                                
94-06-04 roze karmand -01
512 KB 800 x 533
94-06-04 roze karmand -01.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 12:47 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-06-04 roze karmand -02
484 KB 800 x 533
94-06-04 roze karmand -02.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 12:48 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-06-04 roze karmand -03
499 KB 800 x 533
94-06-04 roze karmand -03.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 12:48 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-06-04 roze karmand -08
524 KB 800 x 533
94-06-04 roze karmand -08.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 12:50 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-06-04 roze karmand -17
471 KB 800 x 533
94-06-04 roze karmand -17.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 12:50 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-06-04 roze karmand -12
462 KB 800 x 533
94-06-04 roze karmand -12.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 12:51 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-06-04 roze karmand -10
583 KB 800 x 533
94-06-04 roze karmand -10.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 12:52 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-06-04 roze karmand -13
566 KB 800 x 533
94-06-04 roze karmand -13.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 12:52 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
DSC06944
4073 KB 3888 x 2592
DSC06944.JPGa.zaiemzadeh1394/10/12 12:53 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-06-04 roze karmand -06
519 KB 800 x 533
94-06-04 roze karmand -06.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 12:54 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
DSC06965
4451 KB 3888 x 2592
DSC06965.JPGa.zaiemzadeh1394/10/12 12:55 ب.ظa.zaiemzadeh