پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:برگزاری جلسه شورای روابط عمومی بنیاد شهید به میزبانی دانشگاه شاهد :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
                                
cover
497 KB 800 x 533
cover.jpga.zaiemzadeh1394/10/13 11:54 ق.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-08
452 KB 800 x 533
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-08.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:46 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-01
417 KB 800 x 533
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-01.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:46 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-07
354 KB 800 x 533
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-07.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:47 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-10
437 KB 800 x 533
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-10.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:48 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-11
454 KB 800 x 533
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-11.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:48 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-02
437 KB 800 x 533
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-02.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:49 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-03
466 KB 800 x 533
94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-03.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 02:50 ب.ظa.zaiemzadeh