پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:بازدید از خوابگاه دختران در شب های امتحان :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
 
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan01
2871 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan01.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:43 ب.ظa.zaiemzadeh
 
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan06
2390 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan06.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:43 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه شهید آوینی در شب های امتحان 
cover
2924 KB 2592 x 1728
cover.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:48 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه شهید آوینی در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan14
2971 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan14.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:49 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه شهید آوینی در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan16
2813 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan16.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:50 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه شهید آوینی در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan20
3108 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan20.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:51 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه شهید آوینی در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan19
3521 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan19.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:53 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه شهید آوینی در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan22
4178 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan22.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:54 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه شهید آوینی در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan23
2437 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgahe dokhtaran dar shabe emtehan23.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:54 ب.ظa.zaiemzadeh