پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:مناظره کواکبیان و نبویان در دانشگاه شاهد :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan12
393 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan12.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan14
341 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan14.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan18
370 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan18.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan15
358 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan15.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan04
329 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan04.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan07
513 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan07.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan01
315 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan01.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
 
cover
32 KB 325 x 216
cover.jpgمدیر سایت1394/10/13 11:57 ق.ظa.zaiemzadeh
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan16
478 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan16.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan09
334 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan09.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan05
386 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan05.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan08
397 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan08.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan20
478 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan20.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت
                                
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan17
478 KB 800 x 533
94-09-17-monazere-kavakebiyan-nabaviyan17.jpgمدیر سایت1394/10/09 12:49 ب.ظمدیر سایت