پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:مراسم دید و بازدید سال جدید در دانشگاه :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
مراسم دید و بازدید عید نوروز 
maraseme did va bazdid sale no 01
521 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 01.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:29 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز 
maraseme did va bazdid sale no 02
509 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 02.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:30 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز 
maraseme did va bazdid sale no 03
452 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 03.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:30 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز 
maraseme did va bazdid sale no 04
367 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 04.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:32 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز در دانشگاه 
maraseme did va bazdid sale no 05
362 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 05.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:32 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز در دانشگاه 
maraseme did va bazdid sale no 06
353 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 06.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:33 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز در دانشگاه 
maraseme did va bazdid sale no 07
357 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 07.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:34 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز در دانشگاه 
maraseme did va bazdid sale no 08
428 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 08.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:34 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز در دانشگاه 
maraseme did va bazdid sale no 09
390 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 09.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:35 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز در دانشگاه 
cover
462 KB 800 x 534
cover.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:38 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز در دانشگاه 
maraseme did va bazdid sale no 11
385 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 11.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:36 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز در دانشگاه 
maraseme did va bazdid sale no 12
363 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 12.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:36 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم دید و بازدید عید نوروز در دانشگاه 
maraseme did va bazdid sale no 13
437 KB 800 x 534
maraseme did va bazdid sale no 13.jpga.zaiemzadeh1395/01/17 01:37 ب.ظa.zaiemzadeh