پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام راحل 
94-11-14 tajdid misagh ba emam01
526 KB 800 x 534
94-11-14 tajdid misagh ba emam01.jpga.zaiemzadeh1394/11/14 04:13 ب.ظa.zaiemzadeh
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام راحل 
94-11-14 tajdid misagh ba emam02
466 KB 800 x 534
94-11-14 tajdid misagh ba emam02.jpga.zaiemzadeh1394/11/14 04:14 ب.ظa.zaiemzadeh
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام راحل 
94-11-14 tajdid misagh ba emam03
318 KB 800 x 534
94-11-14 tajdid misagh ba emam03.jpga.zaiemzadeh1394/11/14 04:14 ب.ظa.zaiemzadeh
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام راحل 
94-11-14 tajdid misagh ba emam04
308 KB 800 x 534
94-11-14 tajdid misagh ba emam04.jpga.zaiemzadeh1394/11/14 04:15 ب.ظa.zaiemzadeh
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام راحل 
94-11-14 tajdid misagh ba emam05
428 KB 800 x 534
94-11-14 tajdid misagh ba emam05.jpga.zaiemzadeh1394/11/14 04:16 ب.ظa.zaiemzadeh
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام راحل 
94-11-14 tajdid misagh ba emam06
450 KB 800 x 534
94-11-14 tajdid misagh ba emam06.jpga.zaiemzadeh1394/11/14 04:16 ب.ظa.zaiemzadeh
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام راحل 
94-11-14 tajdid misagh ba emam07
466 KB 800 x 534
94-11-14 tajdid misagh ba emam07.jpga.zaiemzadeh1394/11/14 04:17 ب.ظa.zaiemzadeh
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام راحل 
94-11-14 tajdid misagh ba emam08
485 KB 800 x 534
94-11-14 tajdid misagh ba emam08.jpga.zaiemzadeh1394/11/14 04:17 ب.ظa.zaiemzadeh
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام راحل 
cover
553 KB 800 x 534
cover.jpga.zaiemzadeh1394/11/14 04:18 ب.ظa.zaiemzadeh
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام راحل 
94-11-14 tajdid misagh ba emam11
358 KB 800 x 534
94-11-14 tajdid misagh ba emam11.jpga.zaiemzadeh1394/11/14 04:19 ب.ظa.zaiemzadeh
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام راحل 
94-11-14 tajdid misagh ba emam10
545 KB 800 x 534
94-11-14 tajdid misagh ba emam10.jpga.zaiemzadeh1394/11/14 04:20 ب.ظa.zaiemzadeh