پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:برداشت محصول زمین های کشاورزی :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
                                
gandom 01
7403 KB 3888 x 2592
gandom 01.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 04:51 ب.ظa.zaiemzadeh
                                
gandom 03
10107 KB 3888 x 2592
gandom 03.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 04:51 ب.ظa.zaiemzadeh
 
gandom 04
7204 KB 3888 x 2592
gandom 04.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 04:52 ب.ظa.zaiemzadeh
 
gandom 05
5919 KB 3887 x 2111
gandom 05.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 04:53 ب.ظa.zaiemzadeh
 
gandom 06
1560 KB 1920 x 1080
gandom 06.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 04:53 ب.ظa.zaiemzadeh
 
gandom 07
9009 KB 3888 x 2592
gandom 07.jpga.zaiemzadeh1394/10/12 04:56 ب.ظa.zaiemzadeh