پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 01
542 KB 800 x 533
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 01.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:04 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 02
532 KB 800 x 533
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 02.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:04 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 03
495 KB 800 x 533
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 03.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:04 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 04
511 KB 800 x 533
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 04.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:05 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 05
552 KB 800 x 533
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 05.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:05 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 06
600 KB 800 x 533
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 06.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:06 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 07
505 KB 800 x 533
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 07.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:06 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 08
475 KB 800 x 533
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 08.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:07 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 09
537 KB 800 x 533
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 09.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:07 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 10
448 KB 800 x 533
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 10.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:08 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
cover
408 KB 800 x 533
cover.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:08 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 12
510 KB 800 x 533
95-02-17 ordoye farhangi varzeshi 12.jpga.zaiemzadeh1395/02/18 11:09 ق.ظa.zaiemzadeh