پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه
  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
اجرای طرح کارنامه سلامت دانشجویان ورودی 94 
اجرای طرح کارنامه سلامت دانشجویان ورودی 94
1394/09/18بلی
پوشه: اجرای طرح کارنامه سلامت دانشجویان ورودی 94مدیر سایت1394/10/13 12:07 ب.ظa.zaiemzadeh
اکران انیمیشن شاهزاده روم 
اکران انیمیشن شاهزاده روم
1394/09/03بلی
پوشه: اکران انیمیشن شاهزاده روممدیر سایت1394/10/12 12:20 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد
1394/07/25بلی
پوشه: مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهدمدیر سایت1394/10/13 11:58 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا 
مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزا
1394/07/28بلی
پوشه: مراسم سوگواری سالار شهیدان و حرکت دسته عزامدیر سایت1394/10/12 12:15 ب.ظa.zaiemzadeh
مناظره کواکبیان و نبویان در دانشگاه شاهد 
مناظره کواکبیان و نبویان در دانشگاه شاهد
1394/09/17بلی
پوشه: مناظره کواکبیان و نبویان در دانشگاه شاهدمدیر سایت1394/10/13 12:01 ب.ظa.zaiemzadeh
موکب هییت فاطمیون دانشگاه 
موکب هییت فاطمیون دانشگاه
1394/09/09بلی
پوشه: موکب هییت فاطمیون دانشگاهمدیر سایت1394/10/13 04:19 ب.ظa.zaiemzadeh
همایش ملی تمدن نوین اسلامی 
همایش ملی تمدن نوین اسلامی
1394/07/16بلی
پوشه: همایش ملی تمدن نوین اسلامیمدیر سایت1394/10/12 12:02 ب.ظa.zaiemzadeh
انتخابات شورای صنفی-رفاهی 
انتخابات شورای صنفی-رفاهی
1394/09/29بلی
پوشه: انتخابات شورای صنفی-رفاهیa.zaiemzadeh1394/10/13 12:02 ب.ظa.zaiemzadeh
گزارش تصویری2- مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد 
گزارش تصویری2- مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهد
1394/07/29بلی
پوشه: گزارش تصویری2- مراسم سوگواری دهه اول محرم هیات فاطمیون دانشگاه شاهدa.zaiemzadeh1394/10/13 12:12 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم یادبود فرزند سردار میر انصاری 
مراسم یادبود فرزند سردار میر انصاری
1394/09/28بلی
پوشه: مراسم یادبود فرزند سردار میر انصاریبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/10/13 12:03 ب.ظa.zaiemzadeh
بزرگداشت روز کارمند و تقدیر از کارکنان و مدیران نمونه 1394 
بزرگداشت روز کارمند و تقدیر از کارکنان و مدیران نمونه 1394
1394/06/04بلی
پوشه: بزرگداشت روز کارمند و تقدیر از کارکنان و مدیران نمونه 1394a.zaiemzadeh1394/10/12 12:56 ب.ظa.zaiemzadeh
چهارمین نشست آیینی - ادبی آبروی آب 
چهارمین نشست آیینی - ادبی آبروی آب
1394/08/26بلی
پوشه: چهارمین نشست آیینی - ادبی آبروی آبa.zaiemzadeh1394/10/13 12:10 ب.ظa.zaiemzadeh
برگزاری جلسه شورای روابط عمومی بنیاد شهید به میزبانی دانشگاه شاهد 
برگزاری جلسه شورای روابط عمومی بنیاد شهید به میزبانی دانشگاه شاهد
1394/08/23بلی
پوشه: برگزاری جلسه شورای روابط عمومی بنیاد شهید به میزبانی دانشگاه شاهدa.zaiemzadeh1394/10/13 11:54 ق.ظa.zaiemzadeh
برداشت محصول زمین های کشاورزی 
برداشت محصول زمین های کشاورزی
1394/01/01بلی
پوشه: برداشت محصول زمین های کشاورزیa.zaiemzadeh1394/10/12 04:50 ب.ظa.zaiemzadeh
چهره دانشگاه در اولین برف سال 94 سپید شد 
چهره دانشگاه در اولین برف سال 94 سپید شد
1394/01/01بلی
پوشه: چهره دانشگاه در اولین برف سال 94 سپید شدa.zaiemzadeh1394/10/12 05:25 ب.ظa.zaiemzadeh
شب های دانشگاه 
شب های دانشگاه
1394/01/01بلی
پوشه: شب های دانشگاهa.zaiemzadeh1394/10/12 06:06 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه پسران در شب های امتحان 
بازدید از خوابگاه پسران در شب های امتحان
1394/10/16بلی
پوشه: بازدید از خوابگاه پسران در شب های امتحانa.zaiemzadeh1394/10/16 12:15 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه دختران در شب های امتحان 
بازدید از خوابگاه دختران در شب های امتحان
1394/10/16بلی
پوشه: بازدید از خوابگاه دختران در شب های امتحانa.zaiemzadeh1394/10/16 12:42 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
حال و هوای امتحانات پایان ترم
1394/10/19بلی
پوشه: حال و هوای امتحانات پایان ترمa.zaiemzadeh1394/10/19 05:53 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای جلسات دفاع از پایان نامه 
حال و هوای جلسات دفاع از پایان نامه
1394/11/10بلی
پوشه: حال و هوای جلسات دفاع از پایان نامهa.zaiemzadeh1394/11/10 02:46 ب.ظa.zaiemzadeh
غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدای انقلاب 
غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدای انقلاب
1394/11/12بلی
پوشه: غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدای انقلابa.zaiemzadeh1394/11/12 05:47 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95
1394/11/13بلی
پوشه: آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95a.zaiemzadeh1394/11/13 03:37 ب.ظa.zaiemzadeh
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام 
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امام
1394/11/14بلی
پوشه: تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شاهد با آرمان های امامa.zaiemzadeh1394/11/14 04:08 ب.ظa.zaiemzadeh
جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه شاهد 
جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه شاهد
1394/11/26بلی
پوشه: جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه شاهدi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:48 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
برنامه برو بچ هفت خط 3 
برنامه برو بچ هفت خط 3
1394/12/02بلی
پوشه: برنامه برو بچ هفت خط 3بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/02 02:42 ب.ظa.zaiemzadeh
جشن روز مهندس 
جشن روز مهندس
1394/12/11بلی
پوشه: جشن روز مهندسa.zaiemzadeh1394/12/11 01:10 ب.ظa.zaiemzadeh
هفتمین دوره کنگره شعر فاطمی 
هفتمین دوره کنگره شعر فاطمی
1394/12/12بلی
پوشه: هفتمین دوره کنگره شعر فاطمیa.zaiemzadeh1394/12/12 02:55 ب.ظa.zaiemzadeh
روز درختکاری در دانشگاه 
روز درختکاری در دانشگاه
1394/12/15بلی
پوشه: روز درختکاری در دانشگاهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/12/15 06:22 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
کاشت گیاهان دارویی توسط اعضای هییت علمی و دانشجویان مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 
کاشت گیاهان دارویی توسط اعضای هییت علمی و دانشجویان مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
1394/12/19بلی
پوشه: کاشت گیاهان دارویی توسط اعضای هییت علمی و دانشجویان مرکز تحقیقات گیاهان داروییبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:47 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
مراسم دید و بازدید سال جدید در دانشگاه 
مراسم دید و بازدید سال جدید در دانشگاه
1395/01/14بلی
پوشه: مراسم دید و بازدید سال جدید در دانشگاهa.zaiemzadeh1395/01/17 04:29 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
اولین گلگشت سال 95 
اولین گلگشت سال 95
1395/01/21بلی
پوشه: اولین گلگشت سال 95a.zaiemzadeh1395/01/21 04:03 ب.ظa.zaiemzadeh
مراسم شب لیله الرغائب 
مراسم شب لیله الرغائب
1395/01/28بلی
پوشه: مراسم شب لیله الرغائبi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1395/01/28 10:04 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
جشن بزرگ انوار آسمانی 
جشن بزرگ انوار آسمانی
1395/01/30بلی
پوشه: جشن بزرگ انوار آسمانیa.zaiemzadeh1395/01/31 09:45 ق.ظa.zaiemzadeh
اعتکاف دانشجویی دانشگاه شاهد 
اعتکاف دانشجویی دانشگاه شاهد
1395/02/03بلی
پوشه: اعتکاف دانشجویی دانشگاه شاهدa.zaiemzadeh1395/02/05 08:54 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95
1395/02/11بلی
پوشه: روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95a.zaiemzadeh1395/02/12 08:50 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
مراسم بزرگداشت مقام استاد
1395/02/12بلی
پوشه: مراسم بزرگداشت مقام استادa.zaiemzadeh1395/02/13 09:06 ق.ظa.zaiemzadeh
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه 
اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه
1395/02/17بلی
پوشه: اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاهa.zaiemzadeh1395/02/18 11:02 ق.ظa.zaiemzadeh
جشن انوار آسمانی 2 
جشن انوار آسمانی 2
1395/02/22بلی
پوشه: جشن انوار آسمانی 2a.zaiemzadeh1395/02/22 08:48 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم جشن روز جوان 
مراسم جشن روز جوان
1395/02/26بلی
پوشه: مراسم جشن روز جوانa.zaiemzadeh1395/02/27 02:53 ب.ظa.zaiemzadeh
اولین المپیاد ورزشی 
اولین المپیاد ورزشی
1395/02/27بلی
پوشه: اولین المپیاد ورزشیa.zaiemzadeh1395/02/28 04:19 ب.ظa.zaiemzadeh
1 - 40بعدی