پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

اقتصاد مقاومتی

:

کمیسون ها و کارگروه های ستاد

اجرای سریع

کمیسیون ها و کارگروه های ستاد اقتصاد مقاومتی دانشگاه شاهد

Ø      کمیسیون آموزش - دکتر جلال نظرزاده

Ø      کمیسیون پژوهش - دکتر زهرا کیاسالاری

Ø      کمیسیون دانشجویی - دکتر محسن ناظم بکایی

Ø      کمیسیون فرهنگی - دکتر محسن فراهانی فرمهینی

Ø      کمیسیون اصلاح فرایندها و نیروی انسانی دکتر محمد رضا فلاح

Ø      کارگروه دانشکده پزشکی دکتر علی دواتی

Ø      کارگروه دانشکده دندانپزشکی دکتر محمد علی همتی

Ø      کارگروه دانشکده پرستاری و مامایی دکتر پرویز اولیاء

Ø      کارگروه دانشکده علوم انسانی حجت الاسلام دکتر عبد العلی توجهی

Ø      کارگروه دانشکده فنی مهندسی دکتر حمیدرضا حسنی

Ø      کارگروه دانشکده علوم پایه  - دکتر ایرج رسولی

Ø      کارگروه دانشکده کشاورزی دکتر محمدحسین فتوکیان

Ø      کارگروه دانشکده هنر  دکتر مهدی پور رضائیان