پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​​​​​​​​​​​
salehi (1).jpg 
رضا محمدصالحی

سمت : مدیر داخلی مراکز تحقیقاتی

تحصیلات : دکتری تخصصی

 تلفن تماس : 4-66495232
 

 
1.JPG ​  
                

    رضا شاکری 

سمت : کارشناس ارشد  مراکز تحقیقاتی 

                    تحصیلات : کارشناسی ارشد           

تلفن تماس: 4-66495232 داخلی104    

                                                                                          


​                                      ​                  مهدی آقائی نژاد
سمت : کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی 
تحصیلات : کارشناسی ارشد
تلفن تماس : 51214099

                                                                                                                                                                 
  
  ​                                                                                                                                                          
                                                                             
                                 ​فاطمه کریمی جم
  سمت : کارشناس مراکز تحقیقاتی 
تحصیلات : کارشناسی
تلفن تماس: 4-66495232 داخلی101 

تصویر+آقای+اسماعیلی1.JPG
 بهمن اسماعیلی
 سمت: حسابدار مراکز تحقیقاتی 
تحصیلات : کارشناسی 
 129تلفن تماس : 4-66495232 داخلی
  ​
 سکینه محمودی 
  سمت : کمک کارشناس مراکز تحقیقاتی 
 تحصیلات : فوق دیپلم 
 230تلفن تماس : 4-66495232 داخلی11111.PNG
منصور موگویی​
                        سمت:کارپرداز مراکز تحقیقاتی                            تحصیلات : کارشناسی 
                      تلفن تماس : 4-66495232 داخلی129                                                                                


​​​​​