پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

دفتر امور مراکز تحقیقاتی

:

مراکز تحقیقاتی مصوب

​​​​​​​​​​واحدهای پژوهشی دانشگاه

واحد پژوهشی

تاریخ مجوز اصولی

تاریخ مجوز قطعی

مرکز تحقیقات تنظیم پاسخهای ایمنی

1390/5/22

1393/12/16

گروه پژوهشی سلامت خانواده

1385/7/1

1390/8/21

مرکز تحقیقات گیاهان داروئی

1382/12/2

1385/8/20

مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی

1390/9/28

1394/10/6

مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی

1390/9/28

1394/11/8

مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی

1389/10/21

1395/2/26

گروه پژوهشی اکوستیک

1392/3/18

1397/11/7

پژوهشکده علوم و فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات

1392/6/23

  1397/11/7​

مرکز تحقیقات مراقبت های سالمندی

1392/2/23

 - 

     پژوهشکده مطالعات اسلامی                      آسیبهای اجتماعی ​
     مصوب هیات امنای دانشگاه ​( 98/7/21) 

  ​

 ​