پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​
برنامه پنج ساله پژوهشي جهت تاسيس مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده ها
(1389-1393)
 
گروه های پژوهشی
 
مرکز تحقیقات
 
پژوهشکده
 
1- کاربردهای نانو سیلور در تجهیزات دندانپزشکی
2- نانو هیدورکسی آپاتیت
3- سلولهای بنیادی در دندانپزشکی
مرکز تحقیقات فناوری های نوین در دندانپزشکی
سلامت
 
 
1- پاسخهای ایمنی جانبازان
2- تنظیم پاسخهای ایمنی در بیماریها
3- شناسایی ایمونومدولاتورها و تولید داروهای تنظیم کننده ایمنی
مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی
1- اخلاق و حقوق پزشکی
2- اخلاق و تاریخ پزشکی
3- اخلاق در پژوهش
مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی  
1- حفظ و ارتقای سلامت ایثارگران
2- بیماریهای عفونی و مقاومت دارویی
3- تعدیل شیوه های زندگی
4- پیشگیری از بیماریها
مرکز تحقیقات طب پیشگیری
1- بیماری صرع
2- بیمارهای نورودژنراتیو
3- درد
4- ضایعات نخاعی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
1- مراقبت های تسکینی
2- زایمان فیزیولوژیک
3- مراقبت سالمندان
مرکز تحقیقات آموزش مددجو
1- علوم پایه طب سنتی
2- علوم بالینی و دارویی طب سنتی
3- احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران
مرکز تحقیقات طب سنتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 گروه های پژوهشی
 
  مرکز تحقیقات
 
 پژوهشكده
 
 1- پردازش سیگنال های آرایه ای
2- سیستم های مخابرات رادار آرایه ای 
3- تجهیزات ماهواره
مرکز تحقیقات مهندسی مخابرات ماهواره
مهندسی و علوم پایه
 
 
 
 
1- سنسورهای صوتی
2- انتشار امواج صوتی
3- پردازش سیگنال های  صوتی
مرکز تحقیقات صوتیات
 
1- سیستم های تبدیل انرژی مدرن
2- سیستم های کنترل حمل و نقل الکتریکی
3-  سیستم های محرک های مدرن الکتریکی
4- سیستم های حمل ونقل هوشمند 
مرکز تحقیقات سیستمهای حمل و نقل الکتریکی
1- مراکز داده 
2- امنیت اطلاعات و ارتباطات
3- کارت هوشمند
مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
1- پردازش سیگنال های حیاتی
2- تجهیزات پزشکی
3- پزشکی از راه دور 
مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی 
1- تولید نانو ذرات کوانتومی
2- نانو ذرات در تشخیص پزشکی
3- نانو الکترونیک
مرکز تحقیقات نانو
- مدلسازی سیستم های دینامیکی
2- بهینه سازی سیستم های دینامیکی
3-پردازش سیگنالهای دینامیکی
مرکز تحقیقات ریاضیات کاربردی
 
 
 
 
 
گروه های پژوهشی
 
مرکز تحقیقات
                              
پژوهشکده
 
1- به زراعی و به نژادی تولیدات کشاورزی برای ریز مغذی ها
2- به زراعی و به نژادی زعفران
3- کشاورزی ارگانیک
مرکز تحقیقات علوم کشاورزی
علوم گیاهی
 و
 زیستی
 
 
1- تولید ارگانیک گیاهان دارویی
2- فرآوری متابولیت های گیاهان دارویی
3- تولید داروهای گیاهی و ارزیابی بالینی آنها
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
1- بیو تکنولوژی پزشکی
2-  بیو تکنولوژی میکروبی
3-  بیو تکنولوژی کشاورزی
مرکز تحقیقات زیست فناوری
 
 
 
 
 
گروه های پژوهشی
 
مرکز تحقیقات
                              
پژوهشکده
 
1-  اخلاق ورزشی
2- علوم قرآنی
3- علم سنجی
4- انقلاب اسلامی
مرکز تحقیقات علوم انساني
علوم انساني
و
 هنر
 
 
1-  خانواده و سلامت
2- خانواده و مدیریت
3- حقوق در خانواده
مرکز تحقیقات خانواده
1- هنر های اسلامی  و سنتی
2- نسخه شناسی اسلامی
3 - هنرهای ولایی
مرکز تحقیقات هنر اسلامي