پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

نشانی: خیابان کارگر شمالی - بین خیابان فرصت ونصرت- شماره 1471

تلفن:66495232-4

فاکس:66498482

پست الکترونیک:RC@shahed.ac.ir