پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
معرفی
 

 معرفی دفتر

 
عکس معرفی ستاد.png

همزمان با راه اندازی مراکز تحقیقاتی 8 گانه دانشگاه در سال 84، ستاد مراکز تحقیقاتی به منظور پشتیبانی، نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه آغاز به کار نمود.

بر اساس برنامه ای 5 ساله مقرر گردید،گروههای پژوهشی فعال در زمینه های تخصصی و در راستای سیاستهای علمی و فناوری کشور مورد توجه بیشتر قرار گرفته و در قالب مراکز تحقیقاتی مستقل ادامه فعالیت دهند.

درحال حاضر 1 مرکز تحقیقاتی دارای موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ، 4  مرکز تحقیقاتی دارای موافقت قطعی از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ، یک پژوهشکده و  گروه پژوهشی  دارای موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری می باشند. گروه پژوهشی سلامت خانواده و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی نیز دارای مجوز قطعی از وزارت علوم  می باشند.

فهرست این مراکز به شرح زیر است :

مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی (دارای موافقت قطعی از وزارت بهداشت

مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی (دارای موافقت قطعی از وزارت بهداشت)

مرکز تحقیقات میکروبشناسی مولکولی (دارای موافقت قطعی از وزارت بهداشت )

مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی (دارای موافقت قطعی از وزارت بهداشت)

مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی (دارای موافقت اصولی از وزارت بهداشت)

پژوهشکده علوم و فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات (دارای موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیبهای اجتماعی (مصوب هیات امنای دانشگاه)

گروه پژوهشی آکوستیک (دارای موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

گروه پژوهشي سلامت خانواده (دارای موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری)

مرکز تحقیقات گیاهان داروئی (دارای موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری)