پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
فهرست طرحهای تحقیقاتی


عنوان طرح

وضعيت

طراحی و پیاده سازی سیستم آزمایشگاهی تائید هویت مبتنی بر هندسه دست

خاتمه یافته

اقتصاد فرش ایران

خاتمه یافته

ارزیابی  تنوع هاپلو تایپی نشانگر های کرو موزومی QTL های آهن و روی در دانه گندم

خاتمه یافته

بررسی عوامل پوسیدگی قارچی و باکتریایی کورم زعفران و روش های کنترل آنها

خاتمه یافته

بررسی کاربرد نواری اسید سولفوریک و کود سولفات آهن در جذب آهن گندم

خاتمه یافته

استفاده از قطعات نوترکيب UreC و قطعات DNA واكسني به منظور توليد IgY

خاتمه یافته

تولید آنتی بادی برعلیه باکتریهای انتروباکتریاسه با استفاده از پروتئین و ارزیابی آن به عنوان کاندید واکسن آنتی ژن در موش

خاتمه یافته

جذب اعتبار از ستاد زیست فناوری

تهيه کتابخانه فاژي حاوي نانوبادي هاي نوترکيب عليه آنتی ژن های سرطان پستان، کولون و پروستات

در دست اجرا

جذب اعتبار از ستاد زیست فناوری

توليد و بررسي يك پروتئين كايمريك نوتركيب در E. coli از ژن سنتزي eae، espA و tir ...

 

خاتمه یافته

جذب اعتبار از ستاد زیست فناوری

مدل مالیات بهینه تحت شرایط فرار از مالیات

خاتمه یافته


بررسي تاثير سايتوتوكسيستي عصاره آبي قارچ خوراكي،  Pleurrotus floridaبر رده هاي سلولي سرطاني

خاتمه یافته

بررسي اثر سير بر بيان RAGE و ترشح سيتوكاينهاي Proinflammatory توسط سلولهاي مونونوكلئاز خون محيطي بيماران مبتلا به ديابت تايپ II

خاتمه یافته

بررسی اثر ماده ایمونومدولاتور SIM-1a بر موشهای باردار

خاتمه یافته

اثر بایکالین 6 هیدروکسی فلاوون ، روتین و کورکو.مین درمدل تجربی صرع القاء شده توسط اسید کاینیک در موش صحرایی

خاتمه یافته

اثر آلفاتوکوفرول و فلاو نوئیدهای هسپریدین و کوئرستین در پیشگیری از مدل تجربی صرع القاء شده توسط اسید کاینیک

خاتمه یافته

بررسی اثر حفاظتی عصاره متانول و ماده موثره تیموکینون سیاهدانه در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی

خاتمه یافته

بررسي تاثير ماساژ درمانی و بانداژ كشي بر  درد، ادم و عملکرد مفصل شانه بعد از جراحي ماستكتومي رادیکال

خاتمه یافته

روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه هاي آزمون حقايق سالمندي (Kogans'  OP ) و نگرش به سالمندي  (  FAQ-1) در پرستاران ایرانی

خاتمه یافته

مقایسه کیفیت زندگی سالمندان با تجریه سوء رفتار و بدون تجربه سوء رفتار توسط اعضای خانواده در شهر تهران در سال 89

خاتمه یافته

بررسی تاثیر تن آرامی سیستماتیک بر درد و اضطراب بعد از جراحی شکمی

خاتمه یافته

طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران -  مرحله دوم

خاتمه یافته

طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران-  مرحله سوم

خاتمه یافته

بررسی سمیت سلولی نانوسیلور بر رده سلولی فیبروبلاست در شرایط آزمایشگاهی

خاتمه یافته

 بررسی سمیت سلولی نانوسیلور بر رده سلولی اپی تلیالی در شرایط آزمایشگاهی

خاتمه یافته

بررسی اثر ضدمیکروبی ارگانیسمهای استروپتوکوک سانگوییس و اکتینوماییس ویسکوزوس در شرایط آزمایشگاهی

خاتمه یافته

بررسی اثر ضدمیکروبی نانو سیلور و وارنیش حاوی نانو سیلور بر استروپتوکوک های دهانی

خاتمه یافته

اثر طولانی مدت وارنیش معمولی و وارنیش نانو سیلور بر میزان ریز نشت ترمیم های آمالگام

خاتمه یافته

 

بررسی اثر پوشش نانو دی اکسید تیتانیوم بر خاصیت خود تمیز شوندگی و ضد باکتریاییآینه های دندانپزشکی

خاتمه یافته

بررسی مقایسه ای اثر دهانشویه حاوی نانوهیدروکسی آپاتیت و دهانشویه سدیم فلوراید در رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی اولیه

خاتمه یافته

بررسی مقایسه ای خواص سمان پلی کربوکسیلات حاوی نانو ذرات اکسید روی بر مبنای استانداردISO 9917

خاتمه یافته

بررسی مقایسه ای خواص سمان فسفات روی دارای فرمولاسیون حاوی نانو ذرات اکسید روی بر مبنای استاندارد ISO 9917

خاتمه یافته

بررسی سمیت سلولی نانو هیدروکسی آپاتیت بر رده سلولی اپی تلیالی در شرایط آزمایشگاهی

خاتمه یافته

بررسی سمیت سلولی نانوهیدروکسی آپاتیت بر رده سلولی فیبروبلاست در شرایط آزمایشگاهی

خاتمه یافته

تعیین اثر ضد میکروبی و مقایسه MBC و MIC در یک محلول
ضد عفونی کننده دندانپزشکی بدون نانوسیلور و همراه با غلظتهای متفاوت نانوسیلور

خاتمه یافته

بررسی  مقایسه ای خواص سمان زینک اکساید اوژنول حاوی نانو ذرات اکسید روی بر مبنای استاندارد ISO 9917

خاتمه یافته

بررسی خواص ضد میکروبی در بونیت های دندانپزشکی پوشش داده شده با PVC

خاتمه یافته

بررسی تاثیر مقادیر مختلف نانو ذرات نقره بر خواص مکانیکی گلاس اینومر نوری

خاتمه یافته

ارزیابی امکان جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای آلی و زیستی در کشت زعفران

خاتمه یافته

بررسی کاربرد نواری اسید سولفوریک آهن در جذب گندم

خاتمه یافته

 

 ​