پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پرتال دانشکده پزشکی

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.

اجرای سریع

نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  0 2 سال پیش
اسناد مشترک اسناد مشترک  جهت به اشتراک گذاشتن سندی با اعضای گروه, آن را به این کتابخانه اضافه کنید.  51 2 سال پیش
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  3 2 سال پیش
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  1532 8 روز پیش
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  46 2 ماه قبل
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  122 8 روز پیش
فرهنگی فرهنگی    0 6 سال پیش
گزارش گزارش    0 6 سال پیش

  کتابخانه های تصاویر

SliderPezeshki SliderPezeshki    1 17 ساعت قبل

  لیست ها

edu01 edu01    1 8 ماه قبل
mNewsEdu mNewsEdu    5 2 سال پیش
News News    191 2 سال پیش
prfGrpJarahi prfGrpJarahi    4 2 سال پیش
testMed1PicPart testMed1PicPart    4 2 سال پیش
آموزش آموزش    0 6 سال پیش
اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها    1 18 ماه قبل
اساتید اساتید    2 2 سال پیش
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 2 سال پیش
برگزاری کلاس ها برگزاری کلاس ها    1 6 سال پیش
پیگیری مشکلات پزشکی 97 پیگیری مشکلات پزشکی 97    1 6 ماه قبل
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  0 2 سال پیش
تست تست    0 18 ماه قبل
تست 97 تست 97  فرم 97  1 6 ماه قبل
تقویم دانشکده تقویم دانشکده    3 6 سال پیش
تقویم گروه تقویم گروه  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 18 ماه قبل
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 2 سال پیش
گردش ها گردش ها  استفاده از این لیست برای ارسال انبوه اطلاعات به اعضای تیم و درخواست مهرهای تأیید..  0 18 ماه قبل
گروه ها گروه ها    2 2 سال پیش
محل محل  استفاده از این لیست برای ردیابی سریع و آسان موقعیت افراد مختلف طی روز.   0 18 ماه قبل
منابع منابع  استفاده از لیست منابع، برای مستندسازی ابزارهای اصلی كلی همانند دوربین ها و وسایط نقلیه. كاربرها می توانند منابع ذكر شده لیست تقویم مجموعه ردیابی كنند.  0 18 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش
یادداشت مکالمه تلفنی یادداشت مکالمه تلفنی  استفاده از این لیست برای استفاده مشترک اطلاعات تماس های دریافتی.   0 2 سال پیش

  تالار های گفتگو

تالار تالار    0 6 سال پیش
گفتگوی گروهی گفتگوی گروهی  لیست "گفتگوی گروهی" برای راه انداختن گفتگوی گروهی در قالب گروه های خبری با موضوع هایی که مرتبط به این گروه کاری است استفاده می شود.  0 2 سال پیش

  نظر سنجی ها

نظر سنجی ها نظر سنجی ها    5 2 سال پیش

  سایت ها و فضا های کاری

سایت SharePoint سیدسعید اسماعیلی صابر  3 ماه قبل
سایت SharePoint وب سایت طب سنتی  طب سنتی 17 ماه قبل

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0