پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

 بازدید دانشجویان از اداره کل منطقه‌ای آموزشی انتقال خون استان تهران

صبح روز چهارشنبه 5/6/93 دانشجویان کارآموز بهداشت و پزشکی اجتماعی از اداره
کل انتقال خون استان تهران بازدید نمودند. و با بخش های مختلف  اهدا ،فراوردهای
خونی و اتوماسیون وپخش خون آشنا شدند.
 

برگزاری جلسه آموزش بهداشت با موضوع : "دیابت و تغذیه در بیماران دیابتی " 

صبح روز یکشنبه 16/6/93 گروهی از دانشجویان کارآموز بهداشت و پزشکی اجتماعی

 کلاس آموزش بهداشت با موضوع : "دیابت و تغذیه در بیماران دیابتی "  برای پرسنل

خدمات دانشکده پزشکی شاهد برگزار نمودند

بازدید از پژوهشکده رویان

صبح روز یکشنبه 23/6/93 گروهی از دانشجویان کار آموز بهداشت و پزشکی اجتماعی به همراه کارشناس گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی از پژوهشکده رویان بازدید نمودند.
هدف از این بازدید آشنایی بیشتر دانشجویان با مسئله ناباروری و راههای درمان و خدمات مورد ارائه در این مرکز می¬باشد. در این بازدید آقای رضایی کارشناس ارشد بیولوژی سلولی و مولکولی و مسئول آزمایشگاه پژوهشکده بخشی از فعالیت¬ها و یافته¬های این مؤسسه را برای دانشجویان ارائه نمودند.
 
 
 
 DSC00008.JPG
 

 

برگزاری آزمون پایان دوره کار آموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی
آزمون پایان دوره ی کار آموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی ساعت 9 صبح
روز دوشنبه 31/6/93 برگزار گردید.در این آزمون ابتدا دانشجویان به 38
سئوال چهار گزینه¬ای از مطالب درسنامه در مدت 30 دقیقه پاسخ دادند.

پس از پذیرایی دانشجویان فرم مربوط به نظرسنجی دوره را تکمیل نمودند
و بدنبال آن آزمون OSCE (ایستگاهها) برگزار شد.
 

                                                                                                                                                         DSC00011.JPG

 

NewsPic1.jpg
به روز رسانی8/7/93
روابط عمومی دانشکده پزشکی