پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

اجرای سریع

2.gif
 
 
 
معرفی  گروه :
   
مدیر گروه : آقای دکتر محمد نياكان
                                
 اعضای هیات علمی گروه میکروبیولوژی  :
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
 
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
پست الکترونیکی
1
آقای دکترپرويز اولياء
دکترای تخصصی
میکروب شناسی
استاد
owlia@shahed.ac.ir
2
خانم دکترحوريه صادری
دکترای تخصصی
میکروب شناسی
استاد
saderi@shahed.ac.ir
3
آقای دکتر محسن چيت ساز
دکترای تخصصی
میکروب شناسی
استادیار
chitsaz@shahed.ac.ir
4
آقای دکتر محمد نياكان
دکترای تخصصی
میکروب شناسی
استاديار
niakan@shahed.ac.ir
5
آقای محمد مهدي عطارپور يزدی
فوق لیسانس
میکروب شناسی
مربی
attarpouryazdi@shahed.ac.ir
 
کارشناس گروه :خانم زهرا برارپور
تلفن : 88964792 داخلی 227-280
 2113917vgls1zk4fm.png
 
 
icon2_1575.gif فعالیت های آموزشی newgjh.gif

 
 
  2113917vgls1zk4fm.png
 
  
 NewsPic1.jpg
به روز رسانی:31/6/95
روابط عمومی دانشکده پزشکی