پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده پزشکی

:

فعالیتهای آموزشی

اجرای سریع

 
 

  
برنامه هفتگی و طرح درس گروه
در نیمسال اول تحصیلی98-97


2113917vgls1zk4fm.png

 
 

 
NewsPic1.jpg 
به روز رسانی:97/7/26
روابط عمومی دانشکده پزشکی