پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

 4.gif
 
     مسئول دفتر توسعه :خانم دکتر زهرا جوهری
      کارشناس دفتر :خانم هاجر سلطانی نژاد
 
 ball_flash_e0.gifآیین نامه شزح وظایف مراکز مطالعات  و توسعه آموزش پزشکی  و دفاتر توسعه
   ball_flash_e0.gif  عملکرد دفتر توسعه دانشکده پزشکی 
 شرح وظیفه.pdf عملکرد.pdf                          
     تلفن تماس :51212607 
     ایمیل :Edc.Shahed@gmail.com 
 
                   NewsPic1.jpg
 
 
به روز رسانی97/3/22
روابط عمومی دانشکده پزشکی