پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

​​​​​​
                                                                                                                                        ​​​​​​​
  

دکتر دلشاد.jpg                                                                                                                               معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

                                                                                                                                          آقای دکتر علیرضا دلشاد  
                                                                                                             
 
 

کارشناسان آموزش :


                                                  Capture2.JPG                              کشاورز.JPG                                                      Capture.JPG                                 طاهری.JPG

                                                  آقای مهدی پناهی                           آقای علی کشاورززاده                                                  خانم میترا برزگری نایینی                          خانم نرگس طاهری    

                                            کارشناس علوم پایه و فیزیوپاتولوژی​                کارشناس بالینی                                                  کارشناس دبیرخانه اجرایی                           کارشناس بالینی

                                                                                                                                                                         طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

                 


   

نام و نام خانوادگی​ سمت اجرایی​   شماره تلفن   ​ 
 آقای سعید مراتی​ کارشناس مسئول آموزش​  51212658​
 آقای مهدی پناهی ​
کارشناس علوم پایه و فیزیوپاتولوژی  51212657​    -      51212658
آقای علی کشاورززاده​​ کارشناس بالینی 51212678
51212660​
​خانم هاجر سلطانی نژاد کارشناس ​آموزش تحصیلات تکمیلی 51212679
خانم میترا برزگری نایینی   کارشناس دبیرخانه اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی​ 51212676​
خانم فاطمه قمری نژاد​​ کارشناس بالینی​ 88975476​
​خانم نرگس طاهری  کارشناس بالینی​  88975476​
آقای علی شامی خاکی کارشناس بالینی​ ​88975476​​
 

 

                                                                               روابط عمومی دانشکده                                                                                

به روز رسانی 1400/4/5