پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

​​​​​​

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم دکتر زهرا جوهری
دکترای آموزش پزشکی
پست الکترونیکی : jouhari@shahed.ac.ir
شماره تماس :51212609


کارشناسان آموزش :

   

نام و نام خانوادگی​ سمت اجرایی​ شماره تلفن   ​
 آقای سعید مراتی​ کارشناس مسئول آموزش​  51212658​
آقای مهدی پناهی ​ کارشناس علوم پایه و فیزیوپاتولوژی  51212657​
آقای علی کشاورززاده​ کارشناس بالینی 51212660​
خانم میترا برزگری نایینی   کارشناس دبیرخانه اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی​ 51212676​
خانم فاطمه قمری نژاد​​ کارشناس بالینی​ 88975476​
آقای علی شامی خاکی کارشناس بالینی​ ​88975476​​
 

 

                                                                               روابط عمومی دانشکده                                                                                

به روز رسانی 98/6/16