پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

​​​​​​​​​​
                                                                                                                                        ​​​​​​​
  

دکتر دلشاد.jpg                                                                                                                          معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

                                                                                                                                   آقای دکتر علیرضا دلشاد  
                                                                                                             تلفن :51212609
                                                                                                             
 
 

کارشناسان آموزش :


                                                  Capture2.JPG                                                 کشاورز.JPG                                                               طاهری.JPG

                                                  آقای مهدی پناهی                                         آقای علی کشاورززاده                                                               خانم نرگس طاهری    

                                            کارشناس مسئول آموزش ​                                           کارشناس بالینی                                                                  کارشناس بالینی

                                                                                                                                                                         


   

نام و نام خانوادگی​ سمت اجرایی​   شماره تلفن   ​ 
​ آقای مهدی پناهی ​ کارشناس مسئول  و  کارشناس علوم پایه و فیزیوپاتولوژی​ 51212657​    -      51212658​
آقای علی کشاورززاده​​ کارشناس بالینی 51212678
51212660​
​خانم هاجر سلطانی نژاد کارشناس ​آموزش تحصیلات تکمیلی 51212679
خانم گیتی جوانشیری کارشناس بالینی​ 88975476​
​خانم نرگس طاهری  کارشناس بالینی​  88975476​
 

 

                                                                               روابط عمومی دانشکده                                                                                

به روز رسانی 1401/6/5