پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده پزشکی

:

بسته های آموزشی و پژوهشی

اجرای سریع


                                                                                                                                      1092.jpg


arrow_fa.gifکتابهایی الکترونیکی

standard_of_hospital_accreditation.pdfstandard_of_hospital_accreditation.pdf

standard_of_hospital_accreditation.pdfstandard_of_hospital_accreditation.pdfarrow_fa.gifطرح پژوهشی


بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد طی سال های 1371-1388ا.pdfبررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد طی سال های 1371-1388ا.

arrow_fa.gifمطالب آموزشی

اهداف+رفتاری+در+طرح+درس.pdfاهداف رفتار ی در طرح درس.pdf

 

راهنماي+تکمیل+فرمهاي+طرح+درس++شاهد.pdfراهنماي تکمیل فرمهاي طرح درس شاهد.pdf

بسته+تحول+ونواوری+در+آموزش+پزشکی.pdfبسته تحول و نواوری درآموزش پزشکی.pdf

طرح+درس+شاهد.docطرح درس شاهد.doc