پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده پزشکی

:

برنامه آموزشی گروه بهداشت

اجرای سریع

 

Vijehnameh_icon.pngبرنامه آموزشی گروه نیمسال  در اول 93-92

      

arrowRed.png    بهداشت ( 1).pdf

arrowRed.png    برنامه دوره سی و هفتم كارورزي پزشكي اجتماعي.pdf 

arrowRed.png     بهداشت فنی- مهندسی.pdf

 

  

 

به روز رسانی:15/10/92

روابط عمومی دانشکده پزشکی