پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

اجرای سریع

​​​  

                  مقام معظم رهبری : پیشرفت علمی در حوزه های مختلف علمی یک ضرورت حیاتی برای کشور است .  

                                                                                                       

                    

 

 leafsep.jpgافتخار آفرینی دانشجویان دانشکده در زمینه های فرهنگی و علمیleafsep.jpg


-               انتخاب هشت نفر از دانشجویان دانشکده به عنوان" دانشجوی نمونه کشوری "  
-         انتخاب دو نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان " دانشجوی ممتاز شاهد وایثارگر"
-         ثبت شش اختراع توسط  دانشجویان  دانشکده
-         تالیف 12 کتاب توسط دانشجویان دانشکده
-         برگزاری اولین کنگره دانشجویی سرطان در سال 82
-         کسب عنوان پایان نامه برگزیده دانشجویی در مقطع دکترای عمومی رشته علوم پایه توسط آقای دکتر مهیار یوسفی پور حقیقی در دوازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در سال 85
-         رتبه چهارم در رشته حفظ 5 جزتوسط خانم سیده نفیسه اسحاق حسینی در مرحله کشوری دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی سراسری دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 86
-         رتبه پنجم كشوري آزمون جامع پيش كارورزي توسط آقای احسان اسفندیاری  - سال86
-         پذیرش 16نفر از دانش آموختگان دانشکده درسي وششمین آزمون دستيار تخصصي پزشکی -  سال87
 
 
 
leafsep.jpgسال 88leafsep.jpg
 
 
 
-               پذیرش 31نفر از دانش آموختگان دانشکده درسي وهفتمين آزمون دستيار تخصصي پزشکی 
-         رتبه اول كشوري سي وهفتمين آزمون دستيار تخصصي پزشکی توسط آقای دکتر مهدی شکوهی 
-         رتبه دهم كشوري آزمون جامع پيش كارورزي توسط خانم الناز قاسمی 
-         رتبه سوم کشوری آزمون جامع اولین دوره ی دکترای تخصصی طب سنتی ایران توسط آقای دکتر محمود خدادوست
-         رتبه پنجم کشوری آزمون جامع اولین دوره ی دکترای تخصصی طب سنتی ایران توسط خانم دکتر روشنک مکبری نژاد
-         رتبه اول آزمون PhD فیزیولوژی توسط آقای یاسر عزیزی 
-         رتبه اول گروهی حيطه استدلال باليني در اولین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
-         رتبه ششم انفرادی حيطه استدلال باليني توسط آقای رضا رضایی در اولین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 
                 

leafsep.jpgسال 89leafsep.jpg


-          پذیرش 31نفر از دانش آموختگان دانشکده درسي وهشتمین آزمون دستيار تخصصي پزشکی
-         رتبه دهم انفرادی حيطه مدیریت نظام سلامت توسط خانم سیده نفیسه اسحق حسینی دردومین المپیاد علمی دانشجویان علوم  پزشکی کشور
-         رتبه دهم انفرادی حيطه استدلال بالینی توسط خانم الناز قاسمی دردومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
-         رتبه چهارم گروهی حيطه استدلال بالینی دردومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
-         رتبه ششم گروهی حيطه علوم پایه  دردومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
-         رتبه هفتم گروهی حيطه مدیریت نظام سلامت   دردومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
-         رتبه دوم محقق جوان در شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط خانم دکتر فاطمه حیدری  

leafsep.jpgسال 90leafsep.jpg

-         پذیرش 22نفر از دانش آموختگان دانشکده درسي ونهمین آزمون دستيار تخصصي پزشکی
-         رتبه اول گروهی حیطه نوآورانه با موضوع اخلاق پزشکی درسومین المپياد علمي دانشجویان علوم پزشکی کشور
-         رتبه سوم گروهی حیطه تفکر علمی در علوم پایه درسومین المپياد علمي دانشجویان علوم پزشکی کشور
-         رتبه برتر آزمون PhD فیزیولوژی توسط خانم فاطمه مرادی
          

leafsep.jpgسال91leafsep.jpg
-         پذیرش 25نفر از دانش آموختگان دانشکده درچهلمین  آزمون دستيار تخصصي پزشکی 
-         برگزاری دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران 
-         رتبه سوم انفرادی حیطه اخلاق پزشکی درچهارمین المپياد علمي دانشجویان علوم پزشکی کشورتوسط خانم فاطمه سرو 
-         رتبه پنجم انفرادی حیطه علوم پایه درچهارمین المپياد علمي دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط فرزانه شجاع شفیعی
-         رتبه چهارم کشوری در بین دانشگاه های علوم پزشکی درچهارمین المپياد علمي دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط دانشجویان  
-         رتبه برتر آزمون PhD فیزیولوژی توسط خانم مرجان آقا جانی 
 
 
leafsep.jpgسال 92leafsep.jpg
-         رتبه دوم درمرحله نهایی در رشته حفظ 5جز قرآن کریم توسط آقای امید کاکاوند در هیجدهمین جشنواره قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
-         رتبه دوم درمرحله نهایی در رشته حفظ 20جز قرآن کریم توسط آقای مرتضی امیدی درمسابقات سراسری قرآن کریم ارتش 
-         رتبه سی و هفتم در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی توسط خانم دکتر زهره خداشناس 
-         رتبه چهارم کشوری در پنجاه و دومین  آزمون پیش کارورزی توسط خانم فرزانه شجاع شفیعی  
-         رتبه ششم در حیطه استدلال بالینی در پنجمین المپياد علمي دانشجویان علوم پزشکی کشورتوسط خانم فرزانه شجاع شفیعی
 
leafsep.jpg​سال 93leafsep.jpg
 
 
-         رتبه اول کشوری در رشته حفظ 5جز قرآن کریم توسط آقای امید کاکاوند درنوزدهمین  جشنواره قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
-         رتبه پنجم  کشوری در رشته حفظ 5جز قرآن کریم توسط آقای امید کاکاوند دربیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان  سراسرکشور
-         رتبه چهارم  کشوری در رشته حفظ 5جز قرآن کریم توسط آقای مرتضی امیدی درنوزدهمین  جشنواره قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
-         رتبه پنجم کشوری در رشته حفظ ده جز قرآن کریم توسط آقای محسن ضایی درنوزدهمین  جشنواره قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
-         مدال نقره درحيطه استدلال باليني  توسط آقای حبیب اله گرگانی ششمين المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 
-         مدال برنز درحیطه استدلال بالینی توسط خانم فرزانه شجاع شفیعی ششمين المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 
-         مدال برنزدر حیطه علوم پایه توسط خانم سیما حاجی قنبری ششمين المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 
-         مدال برنزدر حیطه مدیریت نظام سلامت توسط آقای علیرضاسمیع ششمين المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 
-         مدال برنزدر حيطه مديريت سلامت توسط امیر قاسملویی ششمين المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 
-         رتبه هشتم توسط خانم زهرا ایمانی و رتبه سی ام  توسط آقای سعید ارباب سلیمانی در پنجاه و چهارمین  دوره آزمون پیش کارورزی 

leafsep.jpgسال 94leafsep.jpg
           
-           پذیرش 40نفر از دانش آموختگان دانشکده درچهل و دومین آزمون دستيار تخصصي پزشکی 
-         رتبه هشتم کشوری در چهل و دومین آزمون دستیاری  توسط خانم فرزانه شجاع شفیعی   
-         لوح تقدیردرحيطه استدلال بالینی توسط خانم فرزانه شجاع شفیعی درهفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
-         لوح تقدیردرحيطه استدلال بالینی توسط خانم حانیه خیری دوست در هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 
-         لوح تقدیردرحيطه استدلال بالینی توسط خانم زهرا ایمانی استدلال باليني در هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 
-         لوح تقدیردر حیطه فلسفه پزشکی توسط آقای خشایار هنر آمیز فهیم در هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 
-         رتبه سخنران کوتا ه رشته علوم پایه توسط امیر براتلودر شانزدهمین کنگره سالانه ملی و ششمین بین المللی دانشجویان علوم پزشکی کشور
 
 
leafsep.jpg​سال 95leafsep.jpg
 
-         انتخاب آقای محمد میرزایی به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته کشور در هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران 

leafsep.jpgسال 96leafsep.jpg

-         پذیرش 33نفر از دانش آموختگان دانشکده درچهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی
-         رتبه دوم در رشته تلخیص کتاب توسط فاطمه صادقی در بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان علوم پزشکی کشور 


leafsep.jpgسال 97leafsep.jpg

-         رتبه دوم ومدال نقره  توسط آقای آرمین ساعی درمرحله گروهی حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزار سوم در دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
-         پذیرش 29 نفر از دانش آموختگان دانشکده درچهل و پنجمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی
-         رتبه سوم و مدال برنز المپیاد جهانی اختراعات کره جنوبی توسط آقای علی کشاورز باقری با اختراعی تحت عنوان « اخطار دهنده پر شدن کیسه ادراری» 
-        leafsep.jpgسال 98leafsep.jpg

-          پذیرش 29 نفر از دانش آموختگان دانشکده درچهل وششین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی 
-         مدال برنز انفرادي توسط آقاي حسين يارمحمدي در حيطه مطالعات ميان رشته اي علوم انساني دريازدهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور 
-         كسب ديپلم افتخار توسط اقاي آرمين ساعي اغميوني در حيطه مديريت دريازدهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور​ ​
NewsPic1.jpg 
به روز رسانی:98/6/16
روابط عمومی دانشکده پزشکی