پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

اجرای سریع

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​  ردیف​​  ​       ​                       عنوان​  ​ ​                      توضیحات تاریخ اطلاع رسانی​​​
​17 درخصوص حمایت از ایده ها و طرح های فناورنه درحوزه توانبخشی وسلامت اجتماعی.pdfدرخصوص حمایت از ایده ها و طرح های فناورانه درحوزه توانبخشی وسلامت اجتماعی.pdf ​1401/10/21
​16 کارگاه اخلاق درکار با حیوانات آزمایشگاهی پنچشنبه ۲۹ دی ماه.pdfکارگاه اخلاق درکار با حیوانات آزمایشگاهی پنچشنبه ۲۹ دی ماه.pdf پوستر+کارگاه+اخلاق+حیوانی.pdfپوستر+کارگاه+اخلاق+حیوانی.pdf ​1401/10/11
​15 پوستر+و+نامه+هشتمین+کنگره+ملی+پیشگیری+ودرمان+چاقی+ایران.pdfپوسترونامه هشتمین+کنگره ملی یشگیری ودرمان چاقی ایران.pdf​ 1401/9/26
​14 مصوبات کمیته اخلاق.pdfمصوبات کمیته اخلاق.pdf
​ گذراندن دوره آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی از اول دیماه 1401 1401/6/5
​13 ​طرح دوره پودمانی مجازی تحت عنوان "طراحی محاسباتی دارو:داکینگ مولکولی .​ _response.pdf_پوستر ​1401/4/13
​12 درخصوص حمایت از ایده ها و طرح های فناورنه درحوزه توانبخشی وسلامت اجتماعی.pdfدرخصوص حمایت از ایده ها و طرح های فناورنه درحوزه توانبخشی وسلامت اجتماعی.pdf​ 1401/4/6
​11 فراخوان پژوهشی همراه با اعطای پژوهانه.                       توصیه های طب ایرانی در زردی کودکان.pdfتوصیه های طب ایرانی در زردی کودکان.pdf 1401/4/1
​10 جذب هیات علمی علمی پژوهشی.pdfجذب هیات علمی علمی پژوهشی برای مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه ایران  .pdf
فرم.pdfفرم.pdf 1401/3/23
​9 جلسه مشترک دانشکده  پزشکی و علوم پایه.pdfجلسه مجازی همکاریهای مشترک دانشکده علوم  پزشکی و علوم پایه.pdf​     در تاریخ 1401/3/30 1401/3/23
​8 جلسه هم اندیشی اساتید.pdfجلسه هم اندیشی پژوهشی اساتید.pdf​  ​در تاریخ 1401/3/23ساعت 8:30  درسالن ریاست دانشکده  ​1401/3/17
​9 ​ کارگاههای  مرکز تحقیقات گیاهان دارویی​ دانشگاه در خردادماه  essence+poster.jpgessence+poster.jpg           Extract+poster+(1).jpgExtract+poster+(1).jpg   ​1401/3/11
​7 کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی.docx در شهریورماه  1401/3/7
​6​ ​بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی​
پوستربیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی.pdfپوستربیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی.pdf   دستورالعمل.pdfدستورالعمل.pdf   فراخوان.pdfفراخوان.pdf
​1400/9/28
​5 آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال جاری.pdfآخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال جاری.pdf 1400/9/27
​4 فراخوان کارگاه مقاله نویسی با رویکرد مقاله نویسی ISI     ​            _response.pdf_response.pdf                                               ​  1400/9/20​
​3 اطلاعیه دستورالعمل تخصیص پژوهانه.docx​​ ​                                                                                                                 ​​    99/10/26
 2

1
​ هشتمین همایش بین المللی علوم شاختی 
   
انتخاب «دانشجوي پژوهشـگر برتر»در مراسم بزرگـداشت هفته پژوهش و فناوري سال1399.docxاطلاعیه انتخاب «دانشجوي پژوهشـگر برتر»
​   هشتمین همایش علوم شناختی.pdf

در مراسم بزرگـداشت هفته پژوهش و
فناوري سال1399.docx
                                                               

​     98/6/26

      99/8/19