پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده پزشکی

:

اخبارواطلاعیه های پژوهشی

اجرای سریع

​​​​

   ردیف​​             ​                        عنوان​   ​                      توضیحات تاریخ اطلاع رسانی​
​3 اطلاعیه دستورالعمل تخصیص پژوهانه.docx​​ ​                                                                                                                 ​​    99/10/26
 2

1
​ هشتمین همایش بین المللی علوم شاختی 
 
انتخاب «دانشجوي پژوهشـگر برتر»در مراسم بزرگـداشت هفته پژوهش و فناوري سال1399.docxاطلاعیه انتخاب «دانشجوي پژوهشـگر برتر»
​   هشتمین همایش علوم شناختی.pdf

در مراسم بزرگـداشت هفته پژوهش و
فناوري سال1399.docx


​     98/6/26

      99/8/19