پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده پزشکی

:

اخبارواطلاعیه های پژوهشی

اجرای سریع


   ردیف​​             ​                        عنوان​   ​                      توضیحات تاریخ اطلاع رسانی​
      ​1 ​ هشتمین همایش بین المللی علوم شاختی   ​   هشتمین همایش علوم شناختی.pdf ​     98/6/26