پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه فارماکولوژی
​​ Untitled 3

مدیر گروه:  آقای دکتر غلامعلي نادری ​


​اعضای هیات علمی گروه فارماکولوژی

 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی​
1 آقای دکتر محسن ناصری  دکترای تخصصی فارماکولوژی استاد

naseri@shahed.ac.ir​

2 آقای دکتر جمشید نارنجکار دکترای تخصصی فارماکولوژی دانشیار narenjkar@yahoo.com

​3 خانم دکتر تاجماه ممبيني دکترای تخصصی فارماکولوژی استادیار tajemah@yahoo.com
 

  معرفی اعضای گروه بیوشیمی-فارماکولوژی.pdf  معرفی گروه بیوشیمی-فارماکولوژی.

 معرفی اعضای گروه بیوشیمی-فارماکولوژی.pdfمعرفی اعضای گروه بیوشیمی-فارماکولوژی.pdf


    کارشناس گروه: خانم هاجر سلطانی نژاد

     تلفن: 51212679
 
​​1307030422757016671374131260.gif

  برنامه آموزشی گروه 


ارشد سالمندی.pdfبرنامه تقویمی درس فارماکولوژی _ مجازی_کارشناسی ارشد پرستاری سالمندانpdf 
  
اتاق عمل.pdfبرنامه تقویمی درس فارماکولوژی _ مجازی_اطاق عمل.pdf   
       
ارشد فیزیولوژی.pdfبرنامه تقویمی درس فارماكولوژی _ مجازی_دانشجویان كارشناسی ارشد فيزیولوژی    
       
ارشد ویژه.pdfبرنامه تقویمی درس فارماکولوژی _ مجازی_کارشناسی ارشد پرستاری ویژه.pdf 
        
برنامه هفتگی .docxبرنامه هفتگی گروه فارماکولوژی .docx
پزشکی.pdfبرنامه درس فارماکولوژی _ مجازی_ کوریکولوم 1 پزشکی.pdf   
     
دندانپزشکی عمومی.pdfبرنامه تقویمی درس فارماکولوژی _ مجازی_دندانپزشکی pdf
 

  طرح درس
      ​​  نیمسال دوم 99-1400                        ​                     
    داروهای ضد فشار خون بالا-ضد آنژین (1).pdfداروهای ضد فشار خون بالا-ضد آنژین (1).pdf      داروهای نارسایی قلبی- ضد آریتمی (1).pdfداروهای نارسایی قلبی- ضد آریتمی (1).pdf     
    دیورتیک.pdfدیورتیک.pdf     دیورتیک.pdf هیستامین-سروتونین-ارگوت.pdf   آیکوزانوئید-ضد آسم.pdfآیکوزانوئید-ضد آسم.pdf                            
 ​برنامه آموزشی در نیمسال دوم 98-97رنامه تقويمي درس فارماكولوژي دانشجويان كارشناسي ارشد فيزيولوژي xls

​​برنامه آموزشی در نیمسال اول 98-97 

اطاق عمل.
رشد+فیزیولوژی.
یک پزشکی.
وژی+دندانپزشکی.
اکولوژی دوپزشکی.

 

1307030422757016671374131260.gif 
 روابط عمومی دانشکده


 

 
.