پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه فارماکولوژی
​​ Untitled 3

مدیر گروه: آقای دکتر جمشید نارنج کار

 

اعضای هیات علمی گروه فارماکولوژی

 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی​
1 آقای دکتر جمشید نارنج کار دکترای تخصصی فارماکولوژی دانشیار narenjkar@yahoo.com
2 آقای دکتر محسن ناصری دکترای تخصصی فارماکولوژی دانشیار naseri@shahed.ac.ir
3 خانم دکتر تاجماه ممبيني دکترای تخصصی فارماکولوژی استادیار tajemah@yahoo.com
 

 

 

 

 کارشناس گروه: خانم هاجر سلطانی نژاد

 

 تلفن: 51212614

 

 برنامه آموزشی گروه:

 

 


 

 

 
 
 روابط عمومی دانشکده
به روز رسانی :8/7/97
 

 

 
.