پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه میکروبیولوژی
​​ Untitled 3

  مدیر گروه: آقای دکتر محمد حسین احمدی

 
 

  اعضای هیات علمی گروه میکربیولوژی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

​مرتبه علمی  ​​

پست الکترونیکی​

1

آقای دکتر پرويز اولياء​​​

دکترای تخصصی

باکتری شناسی پزشکی 

​استاد

owlia@shahed.ac.ir

​2

​آقای دکتر محمد حسین احمدی​​

دکترای تخصصی​

​​​باکتری شناسی پزشکی

​استادیار

mhahmadi@shahed.ac.ir​

3

خانم دکتر حوریه صادری

دکترای تخصصی

میکروب شناسی

​استاد

                                  ​  saderi@shahed.ac.ir​

​4

​آقای محمد مهدي عطارپور يزدی

کارشناسی ارشد 

میکروب شناسی

​مربی

​attarpouryazdi@shahed.ac.ir

5

آقای دکتر محمد نياكان

دکترای تخصصی

میکروب شناسی

​استادیار

niakan@shahed.ac.ir

  
 

   کارشناس گروه: خانم زهرا برارپور      ​تلفن:51212644


folder.gifفعالیت های آموزشی 
​  
    
 
 
 

   
 
 
 
به روز رسانی6/28 /1400
 
روابط عمومی دانشکده پزشکی