پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه میکروبیولوژی
 

 نمایشگر تصویر ‭[2]‬

 
 

 نمایشگر تصویر ‭[1]‬

 
​​ Untitled 3

مدیر گروه: آقای دکتـــر محمد نیاکان

اعضای هیات علمی گروه میکربیولوژی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی​
1 آقای دکترپرويز اولياء دکترای تخصصی میکروب شناسی استاد owlia@shahed.ac.ir
2 خانم دکترحوريه صادری دکترای تخصصی میکروب شناسی استاد saderi@shahed.ac.ir
3 آقای دکتر محسن چيت ساز دکترای تخصصی میکروب شناسی استادیار chitsaz@shahed.ac.ir
4 آقای دکتر محمد نياكان دکترای تخصصی میکروب شناسی استادیار niakan@shahed.ac.ir
5 آقای محمد مهدي عطارپور يزدی فوق لیسانس میکروب شناسی مربی attarpouryazdi@shahed.ac.ir


کارشناس گروه: خانم زهرا برارپور

​تلفن: 51212644


به روز رسانی :96/7/22
روابط عمومی دانشکده پزشکی
​.