پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه میکروبیولوژی
​​ Untitled 3

مدیر گروه: آقای دکتـــر محمد نیاکان

 
 
 

اعضای هیات علمی گروه میکربیولوژی

 

 

 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
پست الکترونیکی​
1
آقای دکترپرويز اولياء
دکترای تخصصی
میکروب شناسی
استاد
owlia@shahed.ac.ir
2
خانم دکترحوريه صادری
دکترای تخصصی
میکروب شناسی
استاد
saderi@shahed.ac.ir
3
آقای دکتر محمد نياكان
دکترای تخصصی
میکروب شناسی
استادیار
niakan@shahed.ac.ir
4
آقای محمد مهدي عطارپور يزدی
فوق لیسانس
میکروب شناسی
مربی
attarpouryazdi@shahed.ac.ir
5
آقای دکتر محمد حسین احمدی
دکترای تخصصی
با کتری شناسی پزشکی
استادیار
@shahed.ac.ir​mhahmadi
 

 

 

کارشناس گروه: خانم زهرا برارپور

 

​تلفن: 51212644


folder.gifفعالیت های آموزشی 

​       ​نیمسال دوم 99-98

 


 
 
 

  
 
 
 
 
 
به روز رسانی 11/28 /98 
 
روابط عمومی دانشکده پزشکی