پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

دستورالعمل ها و فرم ها
​​ Untitled 3

 

 

تاریخ بارگذاری​ عنوان فرم ​
​1401/10/12​​ فرم+گزارش+پیشرفت+پایان+نامه-دکترای+عمومیجدید.docxفرم گزارش پیشرفت پایان نامه-دکترای عمومی
​1401/10/12 پروپوزال+دانشجویی.docپروپوزال دانشجویی.doc
​1401/10/12 فرم+درخواست+دفاع+دکترای+تخصصی.docxفرم درخواست دفاع دکترای تخصصی.
1401/10/12​​ فرم+درخواست+دفاع+-+پزشکی+عمومی (1)جدید.docxفرم درخواست دفاع پزشکی عمومی
​1401/9/20 فرم+درخواست+دفاع+دکترای+تخصصی.docxفرم درخواست دفاع دکترای تخصصی.docx
1401/9/20 فرم+تسويه+حساب+پايان+نامه+دانشجوئي.docفرم تسويه حساب پايان نامه دانشجوئي.doc
​1400/12/23 فرم+خام+پروپوزال+دانشجویی-+اصلاح+شده.docفرم خام پروپوزال دانشجویی اصلاح شده.doc
​1400/11/27​ فرم+های+++درخواست+کتاب++.pdfفرمهای درخواست کتابpdf
​1400/11/27 پژوهانه+استاد+فرم+تفکیک+هزینه+.docپژوهانه استاد فرم تفکیک هزینه doc
1400/11/27 پژوهانه+استاد+فرم+دانشجویی.docپژوهانه استاد فرم دانشجویی.doc
1400/11/27 راهنما+و+فرم+های+مورد+نیاز+پژوهانه+دانشجویی (1).docxراهنما و فرم های مورد نیاز پژوهانه دانشجویی 
1400/9/28​ دستورالعمل تخصيص پژوهانه به اعضای هيأت علمي دانشگاه شاهد  (به‌جز انسانی و هنر).docدستورالعمل تخصيص پژوهانه به اعضای هيأت علمي دانشگاه شاهد (به‌جز انسانی و هنر).doc
​1400/9/27 دستورالعمل تخصیص پژوهانه دانشجویی.docدستورالعمل تخصیص پژوهانه دانشجویی.doc
1400/8/18​ نمونه+فرم+رضایت+نامه+.docنمونه فرم رضایت نامه
​99/10/17 پروپوزال+دانشجویی.docپروپوزال دانشجویی.doc
​​99/10/17 پروپوزال+طرح+تحقیقاتی+هیات+علمی.docپروپوزال طرح تحقیقاتی هیات علمی.doc
​99/10/17​ الگوی+گزارش+نهایی-+هیات+علمی.docxالگوی گزارش نهایی هیات علمی.docx
99/4/10​ راهنمای+اخلاقی+کار+با+حیوانات+آزمایشگاهی+.pdfراهنمای  اخلاقی  کار باحیوانات آزمایشگاهی.pdf
99/2/7   ​​ درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.docدرخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.
99/2/7 
فرم درخواست تصویب طرحنامه پایان نامه ارشد.docفرم درخواست تصویب طرحنامه پایان نامه ارشد.doc
99/2/7 
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.docفرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.doc
99/2/7 
فرم برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله دکتری.docفرم برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله دکتری.doc
99/2/7 
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.docفرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.doc
98/10/1
 فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.doc  فرم درخواست دفاع دکترای عمومی       
الگوی صحافی پایان نامه​​
اطلاعیه و آدرس جهت دریافت گواهی اخلاق پزشکی
فرم+مشخصات+مجری+و+دانشجو.doc فرم مشخصات مجری و دانشجو.
 دستورالعمل الکترونیکی نمودن پایان نامه ها
دستور العمل نهایی تدوین پایان نامه ها-دیماه 94
 دستورالعمل جدید شرکت در همایش های خارجی
سوگند نامه پزشكي
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم خلاصه طرح -کمیته اخلاق
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم درخواست سمینار
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم درخواست شرکت در همایش داخلی و خارجی
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم گزارش شرکت در همایش خارجی
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم گزارش شرکت در همایش داخلی
گزارش پیشرفت پایان نامه-دکترای عمومی
Kholase Vancover 2003.pdf 

روابط عمومی دانشکده پزشکی