پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

دستورالعمل ها و فرم ها
​​ Untitled 3

          عناوین فرم ها و دستورالعمل ها

 

الگوی صحافی پایان نامه​​
الگوی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
اطلاعیه و آدرس جهت دریافت گواهی اخلاق پزشکی
فرم+مشخصات+مجری+و+دانشجو.docفرم مشخصات مجری و دانشجو.
  فرم تسويه حساب پايان نامه دانشجوئي.عهغهم.gif
پروپوزال طرح تحقیقاتی
 دستورالعمل الکترونیکی نمودن پایان نامه ها
دستور العمل نهایی تدوین پایان نامه ها-دیماه 94
 دستورالعمل جدید شرکت در همایش های خارجی
سوگند نامه پزشكي
فرم خلاصه طرح -کمیته اخلاق
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.docفرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc  (پروپوزال دانشجویی)  عهغهم.gif
درخواست دفاع پزشکیعهغهم.gif
فرم درخواست سمینار
    فرم رضایت نامه دانشگاه.docx
فرم درخواست شرکت در همایش داخلی و خارجی
فرم گزارش شرکت در همایش خارجی
فرم گزارش شرکت در همایش داخلی
گزارش پیشرفت پایان نامه-دکترای عمومی
Kholase Vancover 2003.pdf

 

 

 
به روز رسانی :97/8/30

روابط عمومی دانشکده پزشکی