پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

دستورالعمل ها و فرم ها
​​ Untitled 3

 

 

فرم+تسويه+حساب+پايان+نامه+دانشجوئي.doc فرم درخواست دفاع دکترای تخصصی.      98/10/1عهغهم.gif
فرم+تسويه+حساب+پايان+نامه+دانشجوئي.doc فرم درخواست دفاع دکترای عمومی        98/10/1عهغهم.gif
فرم+تسويه+حساب+پايان+نامه+دانشجوئي.doc فرم تسويه حساب پايان نامه دانشجوئي   98/10/1عهغهم.gif
الگوی صحافی پایان نامه​​
الگوی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
اطلاعیه و آدرس جهت دریافت گواهی اخلاق پزشکی
فرم+مشخصات+مجری+و+دانشجو.doc فرم مشخصات مجری و دانشجو.
پروپوزال طرح تحقیقاتی
 دستورالعمل الکترونیکی نمودن پایان نامه ها
دستور العمل نهایی تدوین پایان نامه ها-دیماه 94
 دستورالعمل جدید شرکت در همایش های خارجی
سوگند نامه پزشكي
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم خلاصه طرح -کمیته اخلاق
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc  (پروپوزال دانشجویی)  ​
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم درخواست سمینار
  فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc   فرم رضایت نامه دانشگاه.docx
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم درخواست شرکت در همایش داخلی و خارجی
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم گزارش شرکت در همایش خارجی
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم گزارش شرکت در همایش داخلی
گزارش پیشرفت پایان نامه-دکترای عمومی
Kholase Vancover 2003.pdf 
به روز رسانی :98/10/1

روابط عمومی دانشکده پزشکی