پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

دستورالعمل ها و فرم ها
​​ Untitled 3

 

 

تاریخ بارگذاری​ عنوان فرم ​
99/4/10​ راهنمای+اخلاقی+کار+با+حیوانات+آزمایشگاهی+.pdfراهنمای  اخلاقی  کار باحیوانات آزمایشگاهی.pdf
99/2/7   ​​ درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.docدرخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.
99/2/7 
فرم درخواست تصویب طرحنامه پایان نامه ارشد.docفرم درخواست تصویب طرحنامه پایان نامه ارشد.doc
99/2/7 
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.docفرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.doc
99/2/7 
فرم برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله دکتری.docفرم برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله دکتری.doc
99/2/7 
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.docفرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.doc
98/10/1  فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.doc فرم درخواست دفاع دکترای تخصصی.
98/10/1
 فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.doc  فرم درخواست دفاع دکترای عمومی       
98/10/1​
​  فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری.doc فرم تسويه حساب پايان نامه دانشجوئي   
الگوی صحافی پایان نامه​​
الگوی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
اطلاعیه و آدرس جهت دریافت گواهی اخلاق پزشکی
فرم+مشخصات+مجری+و+دانشجو.doc فرم مشخصات مجری و دانشجو.
پروپوزال طرح تحقیقاتی
 دستورالعمل الکترونیکی نمودن پایان نامه ها
دستور العمل نهایی تدوین پایان نامه ها-دیماه 94
 دستورالعمل جدید شرکت در همایش های خارجی
سوگند نامه پزشكي
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم خلاصه طرح -کمیته اخلاق
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc  (پروپوزال دانشجویی)  ​
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم درخواست سمینار
99/3/26​     نمونه فرمرضایت نامه. 
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم درخواست شرکت در همایش داخلی و خارجی
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم گزارش شرکت در همایش خارجی
فرم طرح‌نامه پايان‌نامه.doc
فرم گزارش شرکت در همایش داخلی
گزارش پیشرفت پایان نامه-دکترای عمومی
Kholase Vancover 2003.pdf 
 
به روز رسانی :26/3/99​​​

روابط عمومی دانشکده پزشکی