پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

کارشناسان و کارمندان

         

                                                                  
                      

نام و نام خانوادگی​​​

سمت کاری

تلفن داخلی

آقای كورش اسفنجاني

كارشناس مسوول دفتر پژوهشي

2666

آقای حسین اسمعیل زاده نامی

كارشناس گروه انگل شناسی و بیوشیمی

2649

خانم فريبا انصاري

كارشناس گروه فیزیولوژی

2641

​خانم  دکتر ملیحه امین زاده 

آقای حميدرضا بابائي

كارشناس مسوول كتابخانه

2663

خانم زهرا برارپور

كارشناس گروه میکروبیولوژی

2644

خانم میترا برزگری نایینی


​​​کارشناس دبیرخانه اجرایی​ طرح تحول و نو آوری در آموزش پزشکی
​2676
​آقای پشمی

​  
آقای مهدی پناهی

کارشناس آموزش(علوم پایه)

2657

خانم محترم رنود

مسوول دفتر ریاست

2600

آقای داود جمالي

كارشناس گروه ایمونولوژی

2656

خانم حکیمه جهرودی مقدم

مسئول دبیرخانه

2606

خانم گيتي جوانشيري

کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکی

2611

آقای حسن جديدي

سرپرست خدمات عمومي

2667

آقای فاضل همتي

كارشناس كامپيوتر

2650

خانم هاجر سلطانی نژاد

کارشناس ​ آموزش تحصیلات تکمیلی و کارشناس فارماکولوژی ودفتر توسعه

2679

خانم مريم شرايلي

كارشناس گروه علوم تشریح

2669

آقای علی شامی خاکی

کارشناس بالینی​

​88975476​​

خانم كبري عنبري اکمل

كارشناس امور فرهنگي ،کارشناس گروه بهداشت واخلاق پزشکی

2627-2614

خانم فاطمه قمري نژاد

كارشناس آموزش (علوم بالینی)

​88975476​​​​

آقای علی کشاورز زاده

کارشناس آموزش

2660

آقای سعید مراتی

كارشناس مسوول آموزش​

2658

خانم مهناز محسن زاده

كارشناس گروه طب سنتی

4055

خانم معصومه صالحی

کارشناس کتابخانه گروه طب سنتی

4063

آقای سید عباس هاشمی نژاد

كارشناس گروه طب سنتی

4060

 

 پیش شماره تلفن داخلی دانشگاه :5121 می باشد .                                                                                                                                                 


 
تاریخ به روز رسانی :99/8/20
روابط عمومی دانشکده