پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

کارشناسان و کارمندان

         

                                                                    

 
 
ردیف
نام و نام خانوادگی​​
سمت کاری
تلفن داخلی
1
آقای كورش اسفنجاني
كارشناس مسوول دفتر پژوهشي
2666
2
آقای حسین اسمعیل زاده نامی
كارشناس گروه انگل شناسی و بیوشیمی
2649
3
خانم فريبا انصاري
كارشناس گروه فیزیولوژی
2641
4
آقای عبدالحليم بينائي
جمع دار اموال و انبار دار
2665
5
آقای حميدرضا بابائي
كارشناس مسوول كتابخانه
2663
6
خانم زهرا برارپور
كارشناس گروه میکروبیولوژی
2644
7
خانم حکیمه جهرودی مقدم
دبیرخانه
2606
8
آقای مهدی پناهی
کارشناس آموزش(علوم پایه)
2657
9
خانم محترم رنود
مسوول دفتر ریاست
2600
10
آقای داود جمالي
كارشناس گروه ایمونولوژی
2656
11
خانم حکیمه جهرودی مقدم
مسئول دبیرخانه
2606
12
خانم گيتي جوانشيري
کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکی
2611
13
آقای حسن جديدي
سرپرست خدمات عمومي
2667
14
آقای فاضل همتي
كارشناس كامپيوتر
2650
15
خانم هاجر سلطانی نژاد
کارشناس گروه بهداشت و فارماکولوژی ودفتر توسعه
2614
16
خانم مريم شرايلي
كارشناس گروه علوم تشریح
2669
17
آقای فريدون عزيزي
امور دانشجوئي و كارپرداز
2659
18
خانم كبري عنبري اکمل
كارشناس امور فرهنگي ،اخلاق پزشکی و روابط عمومی
2626-2627
19
خانم فاطمه قمري نژاد
كارشناس آموزش (علوم بالینی)
20
آقای علی کشاورز زاده
کارشناس آموزش
2660
21
آقای سعید مراتی
كارشناس مسوول آموزش​
2658
22
خانم مهناز محسن زاده
كارشناس گروه طب سنتی
4055
23
آقای نورمحمد صوفیانی
88963122
24
خانم معصومه صالحی
کارشناس کتابخانه گروه طب سنتی
4063
25
آقای سید عباس هاشمی نژاد
كارشناس گروه طب سنتی
4060
 
 
 

 

پیش شماره تلفن داخلی دانشگاه :5121 می باشد .                                                                                                                                                 

 
تاریخ به روز رسانی :98/2/10
روابط عمومی دانشکده