پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

تقویم آموزشی و برنامه هفتگی کلاس ها
​​ Untitled 1

 

حضرت علی (علیه السلام):
 شکر عالم نسبت به علمش این است
 که آن را در اختیار شایستگان قراردهد.
 


 

عنوان ​ تاریخ اطلاع رسانی​
arrowRed.png تقویم آموزشی 1400-1401.pdfتنامع.gif

1400/3/19
arrowRed.png برنامه هفتگی دروس مجازی رشته پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی 044 – 99 دانشکده پزشکی.pdfعهغهم.gif 99/8/20
arrowRed.png برنامه+هفتگی+دروس+رشته++پزشکی++نیمسال+اول++سال+تحصیلی+400+–+99 (1).docxبرنامه هفتگی دروس رشته پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی400  - 99 .docx 99/8/15​
arrowRed.png​​ ​برنامه هفتکی دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود(ورودی 99)
برنامه درسی ترم 1 ایمونولوژی پزشکی 991.pdfبرنامه درسی ترم 1 ایمونولوژی پزشکی 991.pdf
برنامه درسی ترم 1 گروه اقتصاد بهداشت991.pdfبرنامه درسی ترم 1 گروه اقتصاد بهداشت991.pdf
برنامه درسی ترم 1 تاریخ علوم پزشکی991.pdfبرنامه درسی ترم 1 تاریخ علوم پزشکی991.pdf
برنامه درسی ترم 1 فیزیولوژی پزشکی991.pdfبرنامه درسی ترم 1 فیزیولوژی پزشکی991.pdf
برنامه درسی ترم 1 میکروب شناسی پزشکی 991.pdfبرنامه درسی ترم 1 میکروب شناسی پزشکی 991.pdf
99/8/15​
arrowRed.png برنامه هفتگی کارآموزان نیمسال 991 99/7/7
arrowRed.png​​  برنامه هفتگی فیزیوپاتولوژی جدید  نیمسال اول  سال تحصیلی-1399 1400
مهر و آبان ماه 99.docxمهر و آبان ماه 99.docx               آذرماه 99.docxآذرماه 99.docx           دی ماه 99.docxدی ماه 99.docx
99/6/​26
arrowRed.png جدول زمان بندی انتخاب واحد 991.pdf
جدول زمان بندی حذف و اضافه 991.pdf
99/5/28​
arrowRed.png​​ برنامه هفتگی دروس رشته پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 99 – 98 دانشکده پزشکی.docx 98/10/25
arrowRed.png برنامه دروس عمومی و تخصصی دوره علوم پایه.docx​ 98/6/23
arrowRed.png برنامه دروس فیزیوپاتولوژی نیمسال اول.pdf 98/6/13
arrowRed.png برنامه دروس دوره کارآموزی -نظام جدید.pdf 98/6/13
arrowRed.png دروس الزامی دوره کارورزی - نظام جدید.docx 98/6/13
  arrowRed.png جلسات شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی و پزشکی عمومی.pdf
arrowRed.png   ​برنامه هفتگی دروس رشته پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 98 – 97 دانشکده پزشکی.docx
arrowRed.png برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم97.docx
arrowRed.png برنامه امتحانی دروس تئوری کارآموزی 972.pdf
arrowRed.png برنامه هفتگی ساختمان ایثار.docx
arrowRed.png اطلاعیه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم 98-97.docx
arrowRed.png برنامه هفتگی کارآموزان.pdf
arrowRed.png تقویم آموزشی دوره فیزیوپاتولوژی و بالینی -99-98.         98/4/9​
arrowRed.png برنامه هفتگی 972.docx18-150x150.png 


روابط عمومی دانشکده پزشکی