پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه بیوشیمی
​​​
مدیر گروه: آقای دکتر جمشید نارنج کار
 
اعضای هیات علمی گروه بیوشیمی

ردیف ​​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 آقای دکتر غلامعلي نادری دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی دانشیار naderi@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر محمدحسن قوسيان مقدم دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی استادیار ghosian@yahoo.com

کارشناس گروه: آقای حسین نامی

تلفن: 88964792 داخلی 253

فعالیت های آموزشی گروه:

برنامه نیم سال دوم 94 .pdfبرنامه درس بیوشمی -نیم سال دوم 94 .pdf
.​