پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه بیوشیمی
​​​
 
    مدیر گروه: آقای دکتر غلامعلي نادری  
 
 
 
​   اعضای هیات علمی گروه بیوشیمی

 
ردیف ​​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 آقای دکتر غلامعلي نادری دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی دانشیار naderi@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر محمدحسن قوسيان مقدم دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی استادیار ghosian@yahoo.com
 
 

   کارشناس گروه: آقای حسین نامی        تلفن:51212649

 

 
1_Hashieh__242_.gif 
    
فعالیت های آموزشی گروه  :

در نیمسال دوم 1400-1401


در نیمسال اول  1401  -   1400


برنامه درس بیو لوژی ملکولی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیو لوژی.pdfبرنامه درس بیو لوژی ملکولی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیو لوژی.pdf

برنامه درس بیوشیمی عمومی نظری 1.pdfبرنامه درس بیوشیمی عمومی نظری 1.pdf

برنامه درس بیوشیمی عمومی نظری دانشجویان اتاق عمل دانشگاه شاهد.pdfبرنامه درس بیوشیمی عمومی نظری دانشجویان اتاق عمل دانشگاه شاهد.pdf

برنامه درس بیوشیمی عمومی نظری دانشجویان پرستاری دانشگاه شاهد.pdfبرنامه درس بیوشیمی عمومی نظری دانشجویان پرستاری دانشگاه شاهد.pdf

برنامه درس بیوشیمی ملکولی سلولی دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد.pdfبرنامه درس بیوشیمی ملکولی سلولی دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد.pdf 

طرح درس بیوشیمی  1دندانپزشکی ناد ری.pdfطرح درس بیوشیمی 1دندانپزشکی دکترناد ری.pdf


طرح درس بیوشیمی 2 پزشکی ناد ری.pdfطرح درس بیوشیمی 2 پزشکی دکتر ناد ری.pdf


طرح درس بیوشیمی 2 دندانپزشکی ناد ری_2.pdfطرح درس بیوشیمی 2 دندانپزشکی دکتر ناد ری_2.pdf

1_Hashieh__242_.gif

مستند 2-14  لیست سمینار ها.pdfمستند 2-14 لیست سمینار ها.pdf
روابط عمومی دانشکده  ​
 


  

.​