پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه بیوشیمی
​​​
 
    مدیر گروه: آقای دکتر غلامعلي نادری  
 
 
 
​   اعضای هیات علمی گروه بیوشیمی

 
ردیف ​​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 آقای دکتر غلامعلي نادری دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی دانشیار naderi@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر محمدحسن قوسيان مقدم دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی استادیار ghosian@yahoo.com
 
 

   کارشناس گروه: آقای حسین نامی        تلفن:51212649

 

 
1_Hashieh__242_.gif 
    
فعالیت های آموزشی گروه  :

طرح درس بیوشیمی  1دندانپزشکی ناد ری.pdfطرح درس بیوشیمی 1دندانپزشکی .pdf

طرح درس بیوشیمی (دیسیپلین -هورون وکلیه)پزشکی  ناد ری.pdfطرح درس بیوشیمی (دیسیپلین -هورون وکلیه)پزشکی pdf

طرح درس بیوشیمی 2 دندانپزشکی ناد ری_2.pdfطرح درس بیوشیمی 2 دندانپزشکی_2.pdf

طرح درس بیوشیمی ملکولی-سلول (پزشکی) ناد ری.pdfطرح درس بیوشیمی ملکولی-سلول (پزشکی) .pdf

برنامه نیم سال دوم 97 بیوشیمی.docبرنامه نیم سال دوم 97 بیوشیمی.doc
 

1_Hashieh__242_.gif 
 

بیوشیمی یک.pdfبیوشیمی 1.pdf

بیوشیمی 2.pdfبیوشیمی 2.pdf

بیوشیمی عملی.pdfبیوشیمی عملی.pdf
1_Hashieh__242_.gif

به روز رسانی در تاریخ 99/8/14

روابط عمومی دانشکده  ​
 


  

.​