پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه زنان
Untitled 1
مدیر گروه: خانم دکتر سکینه موید محسنی


اعضای هیات علمی گروه زنان
ردیف ​​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 خانم دکتر احياء گرشاسبی دکترای تخصصی زنان و زایمان دانشيار garshasbi@shahed.ac.ir
2 خانم دکترنفيسه ظفرقندی دکترای تخصصی زنان و زایمان ​دانشیار zafarghandi@shahed.ac.ir
3 خانم دکترفرحناز تركستانی دکترای تخصصی زنان و زایمان دانشیار torkestani@shahed.ac.ir
4 خانم دکترمريم ربيعي دکترای تخصصی زنان و زایمان استادیار rabiee@shahed.ac.ir
5 خانم دکترسكينه مؤيد محسنی دکترای تخصصی زنان و زایمان استادیار moayedmohseni@shahed.ac.ir
6 خانم دکترشهرزاد هداوند دکترای تخصصی زنان و زایمان استادیار hadavand@shahed.ac.ir

 
کارشناس گروه: خانم سیما وقار رضایی

تلفن: 88975476

فعالیت های آموزشی گروه:

برنامه آموزشی (کوریکولوم ) وزارت بهداشت  در دوره کارآموزی و کارورزی
      


برنامه آموزشی گروه زنان:

 
برنامه آموزشی بخش زنان -کارورزی.pdfبرنامه آموزشی بخش زنان -کارورزی.pdf​دفترچه  راهنمای مطالعه و ثبت فعالیتهای دانشجویان: