پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه زنان
Untitled 1
مدیر گروه: خانم دکتر شهرزاد هداوند

 

اعضای هیات علمی گروه زنان
ردیف ​​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 خانم دکتر احياء گرشاسبی دکترای تخصصی زنان و زایمان دانشيار garshasbi@shahed.ac.ir
2 خانم دکترنفيسه ظفرقندی دکترای تخصصی زنان و زایمان ​دانشیار zafarghandi@shahed.ac.ir
3 خانم دکترفرحناز تركستانی دکترای تخصصی زنان و زایمان دانشیار torkestani@shahed.ac.ir
4 خانم دکترمريم ربيعي دکترای تخصصی زنان و زایمان استادیار rabiee@shahed.ac.ir
5 خانم دکترسكينه مؤيد محسنی دکترای تخصصی زنان و زایمان استادیار moayedmohseni@shahed.ac.ir
6 خانم دکترشهرزاد هداوند دکترای تخصصی زنان و زایمان استادیار hadavand@shahed.ac.ir
 

 

 
کارشناس گروه: خانم قمری نژاد 
 

تلفن: 88975476

 

فعالیت های آموزشی گروه:

 
برنامه آموزشی (کوریکولوم ) وزارت بهداشت  در دوره کارآموزی و کارورزی
 
 
      


برنامه آموزشی گروه زنان:

 
 
 
 

 
 

 
 
دفترچه  راهنمای مطالعه و ثبت فعالیتهای دانشجویان:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
به روز رسانی 8/11/98
روابط عمومی دانشکده