پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

واحدهای مرکز




WhatsApp Image 2021-10-13 at 11.19.39.jpeg

​برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان نوورود ​
22 مهرماه ساعت 9 
وبینار آشنایی با دوره فیزیوپاتولوژی ورودی98.pdfوبینار آشنایی با دوره فیزیوپاتولوژی ورودی98.pdf