پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه طب سنتی
​​​ Untitled 3

مدیر گروه: خانم دکترمریم ایرانزاد  اصل

 
 

  ​اعضای هیات علمی گروه طب سنتی

  
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیکی

1

آقای دکترمحسن ناصری

دکترای تخصصی

فارماکولوژی

دانشیار

naseri@shahed.ac.ir

2

آقای دکتر حسن نامد​ار

دکترای تخصصی

طب سنتی

استادیار

h.namdar@shahed.ac.ir​

3

خانم دکتر​​ فاطمه عمادی

دکترای تخصصی

فارماکوگنوزی

استادیار

f.emadi@shahed.ac.ir

4

خانم دکتر مریم ایرانزاد اصل​

دکترای تخصصی

طب سنتی

استادیار

m.iranzad@shahed.ac.ir​

 


 

 
کارشناسان گروه: آقای سید عباس هاشمی نژاد و خانم مهناز محسن زاده
 

​تلفن: 51214055     فاکس: 51214055

 
کارشناس کتابخانه : خانم معصومه صالحی
 
تلفن :51214063
 
 دئذوئت.jpg
 
 

برنامه آموزشی گروه:


 

برنامه هفتگی972 طب وتاریخ-.doc

دفترچه ثبت فعالیتهای علمی بالینی.doc

طرح درس "روش تحقیق "دوره کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی 

 
 

  

 

به روز رسانی :98/11/8

روابط عمومی دانشکده پزشکی 

 

 

 

 

 
 
.​