پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه طب سنتی
​​​ Untitled 3

مدیر گروه: آقای دکتر حسن نامدار

 
 
 

   اعضای هیات علمی گروه طب سنتی

 
 
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
پست الکترونیکی​
1
آقای دکترمحسن ناصری
دکترای تخصصی
فارماکولوژی
دانشیار
naseri@shahed.ac.ir
2
خانم دکتر الهام عمارتکار
دکترای تخصصی
طب سنتی
استادیار
emaratkar@shahed.ac.ir
3
خانم دکتر فاطمه عمادی
دکترای تخصصی
فارماکوگنوزی
استادیار
f.emadi@shahed.ac.ir
4
آقای دکتر حسن نامدار
دکترای تخصصی
طب سنتی
استادیار
h.namdar@shahed.ac.ir
 
 

 

 
 
 
کارشناسان گروه: آقای سید عباس هاشمی نژاد و خانم مهناز محسن زاده
 

​تلفن: 51214055     فاکس: 51214055

 
کارشناس کتابخانه : خانم معصومه صالحی
 
تلفن :51214063
 
 دئذوئت.jpg
 
 

برنامه آموزشی گروه:


برنامههفتگی972 طبوتاریخ-.doc

دفترچه ثبت فعالیتهای علمی بالینی.doc

طرح درس "روش تحقیق "دوره کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی 

 
 
 


 

 


  


 

 

به روز رسانی :98/2/10

روابط عمومی دانشکده پزشکی 

 

 

 

 

 
 
.​