پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

جلسات دفاع از پایان نامهبسمه تعالي

  جلسه دفاع از پايان نامه

                                                    عنوان : « بررسی بیان ژن CD44 در کارسینوم پاپیلری تیروئید و ارتباط آن با عوامل موثر بر پیش آگهی»

ارائه كننده :  خانم فاطمه باقرتاش(دانشجوی رشته پزشکی مقطع دکترای عمومی)

استاد راهنما : آقای دکتر جلالی

روز: سه شنبه                            تاريخ :  23/09/1400                  ساعت : 30/9

 مكان: دانشكده پزشكي، سالن شهید زین الدین

 

از كليه اساتيد گرامي، کارشناسان محترم و دانشجويان عزيز جهت شركت در اين جلسه دعوت بعمل مي آيد.

                                                                                                                       برگزار كننده : دفتر پژوهشي