پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
​​
 
مدیر گروه: خانم دکتر اشرف پیراسته​
 
 
 
اعضای هیات علمی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی

 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی​
1 آقای دکتر فرهاد جعفری دکترای تخصصی  پزشکی اجتماعی دانشیار jafari@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر علی دواتی دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی دانشیار davati@shahed.ac.ir
3 خانم دکتر اشرف پیراسته دکترای تخصصی آموزش بهداشت      استادیار pirasteh@shahed.ac.ir
pirasteh.ashraf@gmail.com​
4 خانم کبری خاجوی شجاعی فوق لیسانس مامایی مربی prskhajavi@yahoo.com
nfallah@shahed.ac.ir
5 خانم دکتر زهرا جوهری دکترای تخصصی آموزش پزشکی      استادیار jouhari42@yahoo.com​
    jouhari@shahed.ac.ir
6  آقای دکتر اکبر شیخانی   دکترای حرفه ای  دامپزشکی        مربی        
 
 
 

 
کارشناس گروه: خانم کبری عنبری
 
 تلفن تماس: 51212614 -51212627
 

 1307030406308347781311860304.gif 

فعالیتهای آموزشی گروه:​

       نیمسال 99-1400


     koreh-noorani-goli.gifدروس گروه: دروس گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی در نیمسال 991 .docx

    koreh-noorani-goli.gif طرح درس :آداب ۳-مهر99.pdfآداب ۳     بهداشت 3 جدید.pdfبهداشت ​3     طرح درس آمار پزشکی و روش تحقیق.pdfطرح درس آمار پزشکی و روش تحقیق.pdf


    folder.gif  دوره کار آموزی :​

 
  koreh-noorani-goli.gifنحوه ارزیابی فعالیتهای دانشجویان در واحد کارآموزی و پزشکی اجتماعی

  koreh-noorani-goli.gif  اطلاعات مراکز فيلد گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی.pdf

  koreh-noorani-goli.gifفایلها ی آموزشی دوره :logbook (1).pptxlogbook -اسامی دانشجویان و مراکز سلامت.pdfدرسنامه.pdf -اسامی دانشجویان و مراکز سلامت.pdfبرنامه راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی 1394 ​

  


   koreh-noorani-goli.gif کارارآموزی آبان ماه 99:برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی.pdfبرنامه کارگاه کارآموزی آبان ماه 99.pdfبرنامه کارگاه کارآموزی آبان ماه 99.pdf

  koreh-noorani-goli.gifکارآموزی مهرماه 99:برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی.pdf  برنامه کارگاه کارآموزی مهرماه 99.pdfبرنامه کارگاه کارآموزی مهرماه 99.pdf ​اسامی دانشجویان و مراکز -کارآموزی مهر99.pdfاسامی دانشجویان و مراکزسلامت 

  koreh-noorani-goli.gif کارآموزی شهریور ماه 99:برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی.pdfبرنامه کارگاه کارآموزی شهریور 99.pdfبرنامه کارگاه کارآموزی -اسامی دانشجویان و مراکز -کارآموزی شهریور 99.pdfاسامی دانشجویان و مراکز سلامت 

  koreh-noorani-goli.gifکارآموزی مردادماه 99:1برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی -برنامه کارگاه کارورزی مرداد 99.pdfبرنامه کارگاه کارآموزی -اسامی دانشجویان و مراکز سلامت.pdfاسامی دانشجویان و مراکز سلامت


 


 


 

 

1307030406308347781311860304.gif

 

 

نیمسال اول 98-  97


 

97-98ارشد+اقتصاد+بهداشت.docxارشداقتصادبهداشت.docx

97-98ارشد+اقتصاد+بهداشت.docxبهداشت2.

97   طرح درس اصول خدمات سلامت.pdf97 طرح درس اصول خدمات سلامت.pdf

97اصول+خدمات+سلامت.docاصول خدمات سلامت.

برنامه دوره پنجاه و سوم كار‌ورزي ‌پزشكي اجتماعي ،تیر97.docبرنامه دوره پنجاه و سوم كار‌ورزي ‌پزشكي اجتماعي ،تیر97.doc

 

 
 

1307030406308347781311860304.gif​ 

 
 -  بازدید ازمرکز آموزش و پژوهش پوست و جذام در تاریخ 8/6/94

 
 
 روابط عمومی دانشکده

 

 .​