پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
​​
 
مدیر گروه: خانم دکتر اشرف پیراسته​
 
 
 
 
اعضای هیات علمی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی

 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی​
1 آقای دکتر فرهاد جعفری دکترای تخصصی  پزشکی اجتماعی دانشیار jafari@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر علی دواتی دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی دانشیار davati@shahed.ac.ir
3 خانم دکتر اشرف پیراسته دکترای تخصصی آموزش بهداشت      استادیار pirasteh@shahed.ac.ir
4 خانم کبری خاجوی شجاعی فوق لیسانس مامایی مربی nfallah@shahed.ac.ir
5 خانم دکتر زهرا جوهری دکترای تخصصی آموزش پزشکی      استادیار jouhari@shahed.ac.ir
6  آقای دکتر اکبر شیخانی   دکترای حرفه ای  دامپزشکی        مربی        
 
 
 

 
کارشناس گروه: خانم هاجر سلطانی نژاد
 
 تلفن تماس: 51212614
 


 

فعالیتهای آموزشی گروه:

 

نیمسال اول 98-  97

97-98ارشد+اقتصاد+بهداشت.docxارشداقتصادبهداشت.docx عهغهم.gif

97-98ارشد+اقتصاد+بهداشت.docxبهداشت2.عهغهم.gif

97اصول+خدمات+سلامت.docاصول خدمات سلامت.عهغهم.gif

برنامه دوره پنجاه و سوم كار‌ورزي ‌پزشكي اجتماعي ،تیر97.docبرنامه دوره پنجاه و سوم كار‌ورزي ‌پزشكي اجتماعي ،تیر97.doc

 
 

 

 

 
 -  بازدید ازمرکز آموزش و پژوهش پوست و جذام در تاریخ 8/6/94

 
 
 روابط عمومی دانشکده
به روز رسانی :21/7/97

 .​