پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
​​
 
مدیر گروه: خانم دکتر اشرف پیراسته​
 
 
 
 
اعضای هیات علمی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی

 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی​
1 آقای دکتر فرهاد جعفری دکترای تخصصی  پزشکی اجتماعی دانشیار jafari@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر علی دواتی دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی دانشیار davati@shahed.ac.ir
3 خانم دکتر اشرف پیراسته دکترای تخصصی آموزش بهداشت      استادیار pirasteh@shahed.ac.ir
4 خانم کبری خاجوی شجاعی فوق لیسانس مامایی مربی nfallah@shahed.ac.ir
5 خانم دکتر زهرا جوهری دکترای تخصصی آموزش پزشکی      استادیار      jouhari@shahed.ac.ir
6  آقای دکتر اکبر شیخانی   دکترای حرفه ای  دامپزشکی        مربی        
 
 
 

 
کارشناس گروه: خانم کبری عنبری
 
 تلفن تماس: 51212614
 

 

1307030406308347781311860304.gif 
 

 

فعالیتهای آموزشی گروه:

دوره کار آموزی :

1برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی 

برنامه کارگاه کارورزی مرداد 99.pdfبرنامه کارگاه کارورزی 

اسامی دانشجویان و مراکز سلامت.pdfاسامی دانشجویان و مراکز سلامت

logbook (1).pptxlogbook

اسامی دانشجویان و مراکز سلامت.pdfدرسنامه.pdf

اسامی دانشجویان و مراکز سلامت.pdfبرنامه راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی 1394 

 
  نیمسال دوم 98-97


 

اپیدمیولوژی بیماری های شایع نیمسال دوم 98-97.docxاپیدمیولوژی بیماری های شایع نیمسال دوم 98-97.docx

اصول اپیدمیولوژی نیمسال دوم 98-97.docاصول اپیدمیولوژی نیمسال دوم 98-97.doc

برنامه روزانه کارآموزی اردیبهشت و خرداد 98.docبرنامه روزانه کارآموزی اردیبهشت و خرداد 98.doc

روش تحقیق ارشد میکروبیولوژی نیمسال دوم 98-97.docxروش تحقیق ارشد میکروبیولوژی نیمسال دوم 98-97.docx

سلامت دهان و جامعه نیمسال دوم 98-97.docسلامت دهان و جامعه نیمسال دوم 98-97.doc

کارآموزی اردیبهشت و خرداد98برنامه هفتگی.docکارآموزی اردیبهشت و خرداد98برنامه هفتگی.doc


 

 

1307030406308347781311860304.gif

 

 

نیمسال اول 98-  97


 

97-98ارشد+اقتصاد+بهداشت.docxارشداقتصادبهداشت.docx

97-98ارشد+اقتصاد+بهداشت.docxبهداشت2.

97   طرح درس اصول خدمات سلامت.pdf97 طرح درس اصول خدمات سلامت.pdf

97اصول+خدمات+سلامت.docاصول خدمات سلامت.

برنامه دوره پنجاه و سوم كار‌ورزي ‌پزشكي اجتماعي ،تیر97.docبرنامه دوره پنجاه و سوم كار‌ورزي ‌پزشكي اجتماعي ،تیر97.doc

 

 
 

1307030406308347781311860304.gif​ 

 
 -  بازدید ازمرکز آموزش و پژوهش پوست و جذام در تاریخ 8/6/94

 
 
 روابط عمومی دانشکده

 

 .​