پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
​​
 مدیر گروه: خانم دکتر اشرف پیراسته​                                                                                                                                                                                                             
                                             
 
​اعضای هیات علمی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
 
ردیف​ نام و نام خانوادگی​ مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی​ پست الکترونیکی​
​1 خانم دکتر اشرف پیراسته​​ ​دکترای تخصصی​ آموزش بهداشت​ استادیار​
pirasteh@shahed.ac.ir
pirasteh.ashraf@gmail.com
2​ آقای دکتر فرهاد جعفری دکترای تخصصی  پزشکی اجتماعی دانشیار jafari@shahed.ac.ir​
3​ ​خانم دکتر زهرا جوهری دکترای تخصصی آموزش پزشکی      استادیار ​​jouhari42@yahoo.com​ 
  jouhari@shahed.ac.ir
4​ خانم کبری خاجوی شجاعی کارشناسی ارشد مامایی مربی khajavi@@shahed.ac.ir
prskhajavi@yahoo.com
5 آقای دکتر علی دواتی
دکترای تخصصی​ پزشکی اجتماعی
دانشیار
davati@shahed.ac.ir

  
اعضای هیات علمی بازنشسته گروه 
 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سال 
1 ​خانم ناهید خلدی
کارشناسی ارشد
علو م بهداشتی در تغذیه 
96
2  آقای دکتر اکبر شیخانی​​
 دکترای حرفه ای
 دامپیزشکی   ،  MPH اپیدمیولوژی
99

​              

کارشناس گروه: خانم کبری عنبری      تلفن تماس: 51212614 -51212627
 


leafsep.jpg    فعالیتهای آموزشی گروه  leafsep.jpg            


دروس گروه 


طرح درس های گروه ​

 
 
برنامه زمانی دروس نیمسال اول 1401-1400​
 

دروس ورودی 99 


روش تحقیق  پزشکی  و پزشکی مبتنی بر شواهد  جدید.pdf اصول خدمات سلامت.pdf    سلامت دهان و جامعه .pdfسلامت دهان و جامعه .pdf    آداب پزشکی ۱-سال99.pdf -   طرح درس  آداب ۱.pdf​ 


      

دوره کارآموزی​  ​

 

​اطلاعات دوره 


​​-  نحوه ارزیابی فعالیتهای دانشجویان در واحد کارآموزی و پزشکی اجتماعی 

 

فایل آموزشی دوره​


logbook - درسنامه.pdf -برنامه راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی 1394 ​

کارآموزی شهریورماه 1400 (دوره 70)​ برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی.    برنامه هفتادومین دوره كار_آموزي _پزشكي اجتماعي  شهریور 1400.pdfبرنامه  کارگاه 
کارآموزی اردیبهشت ​1400 (دوره 69)​ برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی.   برنامه کارگاه کارآموزیاردیبهشت 1400.pdfبرنامه کارگاه 

 ​کارآموزی آذرماه  99 (دوره 68)

برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی    برنامه کارگاه کارآموزی آذرماه 99.pdfبرنامه کارگاه  اسامی دانشجویان و مراکزسلامت -.pdfاسامی دانشجویان و مراکزسلامت 

کارآموزی آبان ماه99 (دوره 67)

برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی    برنامه کارگاه کارآموزی آبان ماه 99.pdfبرنامه کارگاه  اسامی دانشجویان و مراکز (4).pdfاسامی دانشجویان و مراکز سلامت ​گزارش تصویری  کارآموزی.pdfگزارش تصویری کارآموزی 

کارآموزی مهر ماه99 (دوره 66) 

برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی    برنامه کارگاه کارآموزی مهرماه 99.pdfبرنامه کارگاه  اسامی دانشجویان و مراکز -کارآموزی مهر99.pdfاسامی دانشجویان و مراکزسلامت  

کارآموزی شهریور ماه99 (دوره 65) 

 برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی      برنامه کارگاه کارآموزی شهریور 99.pdfبرنامه کارگاه  اسامی دانشجویان و مراکز -کارآموزی شهریور 99.pdfاسامی دانشجویان و مراکز سلامت  گزارش تصویری  کارآموزی.pdfگزارش تصویری کارآموزی 

​کارآموزی مردادماه99(دوره 64)​
1برنامه هفتگی.pdfبرنامه هفتگی    برنامه کارگاه کارورزی مرداد 99.pdfبرنامه کارگاه   اسامی دانشجویان و مراکز سلامت.pdfاسامی دانشجویان و مراکز سلامت​


                                  

 


دوره کارورزی

 

​اطلاعات دوره  

 -اهداف دوره
-  
مقررات و نکات قابل توجه در دوره کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی                           -     ​     ​    ​                                ​                                                                       

 

کارورزی اردیبهشت ماه 1400​
کارورزی فروردین ماه 1400​ برنامه کارگاه کارورزی فروردين1400.pdfبرنامه کارگاه کارورزی فروردين1400.pdf
کارورزی دی ماه 99(دوره 59)​
کارورزی بهمن ماه99 (دوره 60 )​ برتامه کارگاه کاروزی بهمن 99.pdfبرنامه کارگاه کاروزی بهمن 99.pdf             اسامی دانشجویان در مراکز خدمات جامع سلامت.pdfاسامی دانشجویان در مراکز خدمات جامع سلامت.pdf​                                                             

              

 

green-apple-wallpaper-25.jpg  

 

 


 

 

​  
 


 

 .​