پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

دفتر پژوهشی
 
Untitled 4
 

 


 
 
کارشناس مسئول پژوهشی:
 
نام و نام خانوادگی : آقای کورش اسفنجانی
 
شماره تلفن مستقیم : 51212666
 
 
 
 
فعالیتهای دفتر پژوهشی:
 
. برگزاری جلسات شورای پژوهشی و شورای پایان نامه بصورت یک هفته در میان در طول سال
 
· برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویی(دانشجویان پزشکی عمومی و تخصصی طب سنتی) با درخواست اساتید راهنما در طول سال
 
· برگزاری سمینار جهت خاتمه طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی
 
· اقدام جهت شرکت اعضای هیات علمی در کنگره های داخلی و خارجی
 
· اقدام جهت تصویب پایان نامه دانشجویان پزشکی
 
. اقدام جهت تصویب پایان نامه دانشجویان تخصصی گروه طب سنتی ایران
 
· اقدام جهت تسویه حساب اداری پایان نامه های دانشجویی
 
· اقدام جهت تسویه حساب اداری طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی
 
· اقدام جهت داوری(مراحل اولیه، نهایی و تطبیقی) ، مکاتبات طرح و مراحل تصویب طرح های تحقیقاتی
 
· اقدامات لازم جهت ارائه مدارک و ارائه اطلاعات برای مراسم هفته پژوهش در آذرماه هر سال
 
· اقدام جهت صدور گواهی برای داوران جلسه دفاع پایان نامه دانشجویی ، مشاوران طرح تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویی و ارائه کنندگان سمینار
 
· همکاری با دفتر مطالعات و تحقیقات دانشگاه جهت شرکت در ارزیابی فعالیتهای پژوهشی دانشکده های علوم پزشکی کشور توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
 
· جمع آوری و ثبت کلیه آمار و اطلاعات پژوهشی دانشکده و به روز نمودن آن
 
· صدور معرفی نامه برای اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت دریافت وسایل و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام طرح تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویی از دانشگاهها ، بیمارستانها ، سازمانها و ...
 
. تهیه نامه و ارائه آمار و اطلاعات و تکمیل فرم ها ی مختلف برای دانشگاه و وزارت بهداشت و وزارت علوم در طول سال و با هماهنگی دفتر مطالعات دانشگاه
 
. کلیه اقدامات در خصوص پژوهانه اعضای هیات علمی(از اطلاع رسانی جهت ثبت نام تا امضاء قرارداد و ارسال مدارک و تسویه حساب در هر سال برای حدود 40 نفر با همکاری خانم جوانشیری)
 
. اقدام جهت درخواست مجوز آرم دانشگاه، چاپ توسط دانشگاه، ارائه پیشنهاد اثر و درخواست امتیاز برای آثار ترجمه و تالیفی اعضای هیات علمی با همکاری خانم جوانشیری
 
· شرکت در جلسات و دوره های آموزشی به منظور افزایش دانش و توان فردی
 
· انجام سایر امور محوله در چارچوب ضوابط و مقررات اداری