پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه فیزیولوژی
​​ Untitled 3

  اطلاعات  گروه :

     
     
koreh-noorani-goli.gif       معرفی گروه فیزیولوژی

     koreh-noorani-goli.gif    نمایه پژوهشی گروه فیزیولوژی

     koreh-noorani-goli.gif تجهیزات آزمایشگاه های گروه

    koreh-noorani-goli.gif  امکانات آزمایشگاهی اختصاصی گروه و انواع مدل حیوانی


  مدیر گروه: آقای دکتـــر محسن خلیلی نجف آبادی​

 

  اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی:

 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی​
1 آقای دکترمحمدرضا واعظ مهدوي دکترای تخصصی      فیزیولوژی استاد vaezmahdavi@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر محسن خليلي نجف آبادي دکترای تخصصی      نوروفیزیولوژی استاد khalili@shahed.ac.ir
3 آقای دکتر مهرداد روغني دکترای تخصصی      نوروفیزیولوژی استاد mroghani@shahed.ac.ir
4 مرحوم خانم دکتر زهرا كياسالاري دکترای تخصصی      نوروفیزیولوژی   استاد kiasalari@shahed.ac.ir
5 خانم دکتر بتول رحمتي دکترای تخصصی      نوروفیزیولوژی      استادیار rahmati@shahed.ac.ir
 

 
 کارشناس گروه: خانم فریبا انصاری            تلفن تماس:51212641
 
 

فعالیت های آموزشی گروه: 
 برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401


فیزیولوژی 5 پزشکی اعصاب

برنامه کارشناسی ارشد ترم3.pdf
پرستاری اتاق عمل  فیزیولوژی مهندسی پزشکی
​برنامه آزمایشگاه پزشکی.pdf
 


 ​ برنامه آموزشی گروه:نیمسال اول 1400-1399


     ورودی 99  :برنامه درسی ترم 1 فیزیولوژی پزشکی991.pdfبرنامه درسی ترم 1 فیزیولوژی پزشکی991.pdf

     ورودی 98:      - برنامه آزمایشگاه پزشکی          -   فیزیولوژی اعصاب پزشکی .pdf  

 ​روابط عمومی دانشکده 

به روز رسانی در تاریخ 1401/6/15

 


 

 
.​