پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه فیزیولوژی
​​ Untitled 3

مدیر گروه: آقای دکتـــر محسن خلیلی نجف آبادی​

 

اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی

 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی​
1 آقای دکترمحمدرضا واعظ مهدوي دکترای تخصصی      فیزیولوژی استاد vaezmahdavi@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر محسن خليلي نجف آبادي دکترای تخصصی      نوروفیزیولوژی استاد khalili@shahed.ac.ir
3 آقای دکتر مهرداد روغني دکترای تخصصی      نوروفیزیولوژی استاد mroghani@shahed.ac.ir
4 خانم دکتر زهرا كياسالاري دکترای تخصصی      نوروفیزیولوژی   استاد kiasalari@shahed.ac.ir
5 خانم دکتر بتول رحمتي دکترای تخصصی      نوروفیزیولوژی      استادیار rahmati@shahed.ac.ir
 

 
 کارشناس گروه: خانم فریبا انصاری

 

 تلفن تماس:51212641

 
 39157157974690469118.gif برنامه آموزشی گروه:39157157974690469118.gif 
 

 
 تجهیزات آزمایشگاه های گروه:
 
  
 

 

 

 

 ​روابط عمومی دانشکده 

 


 

 
.​