پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
​​​
​مدیر گروه: خانم دکتر رویا یارایی
 

 
 
اعضای هیات علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

 
ردیف ​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 خانم دکتر فريبا خوش زبان دکترای تخصصی انگل شناسی استاديار khoshzaban@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر عليرضا نائينی دکترای تخصصی قارچ شناسی استادیار naeini@shahed.ac.ir
 

 

 
​کارشناس گروه: آقای حسین نامی
 
​تلفن تماس: 51212649
 

15986182800443046685.gif 

 

برنامه آموزشی گروه :​  
 
 15986182800443046685.gif

روابط عمومی دانشکده پزشکی