پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
​​​
​مدیر گروه: خانم دکتر رویا یارایی
 

 
 
اعضای هیات علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

 
ردیف ​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 خانم دکتر فريبا خوش زبان دکترای تخصصی انگل شناسی استاديار khoshzaban@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر عليرضا نائينی دکترای تخصصی قارچ شناسی استادیار naeini@shahed.ac.ir
 

 

 
​کارشناس گروه: آقای حسین نامی
 
​تلفن تماس: 51212649
 

15986182800443046685.gif 

 

برنامه آموزشی گروه :​ 

دکتر خوش زبان طرح درس تک یاخته شناسی.pdfدکتر خوش زبان طرح درس تک یاخته شناسی.pdf

دکترخوش زبان طرح درس حشره شناسی.pdfدکترخوش زبان طرح درس حشره شناسی.pdf

 

 
 
 15986182800443046685.gif

روابط عمومی دانشکده پزشکی